جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  28/03/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

عروس «خودم مي‌دونم»
گروه: ضرب المثل

هرگاه مادري به دختر بي‌هنر و سبكسر خود نصيحت كند كه بيا و چيزي ياد بگير و دختر خيره‌سري كند و بگويد: «بلدم اينها كه چيزي نيست» مادر مي‌گويد: «عروس خودم مي‌دونم! بي‌خشت خومي هم بيذار روش». دختري تازه شوهر كرده بود و سر خانه بخت رفته بود اما بس كه بازيگوش و لجباز بود توي خانه باباش و زير دست مادرش هيچ كمالي ياد نگرفته بود. يك روز شوهرش گفت: «امشب يك دمپخت عدس و كلم بپز» دخترك كه بلد نبود چه بايدش كرد رفت پيش پيرزن همسايه و گفت: «مي‌خوام دمپخت عدس كلم بار كنم چه كارش كنم؟» پيره‌زن گفت: «ننه‌جون! اول برنجش را خوب پاك كن و چند تا آب بشور». دختر گفت: «خودم مي‌دونم» بعد گفت: «پوست كلم را بيگير و عدسشم ريگ شور كن» هنوز حرف پيرزن تمام نشده بود كه باز گفت: «خودم مي‌دونم» پيرزن حوصله كرد و گفت: «گوشتشم تكه‌تكه كن و بوشور و طاهر كن». باز دخترك نگذاشت حرف پيرزن تمام بشود گفت: «ئي‌رم مي‌دونم» پيرزن دنيا ديده فهميد كه دخترك آب بي‌لگام خورده و تربيت نشده اما ابداً به روش نياورد و گفت: «وقتي كه عدست پخت و برنجت دانه آمد همين كه ديدي داره آبش جمع ميشه دورش را بالا بكش...» دخترك با بي‌حوصلگي توي حرف پيرزن دويد و گفت: «ئي‌رم مي‌دونم» صحبت كه به اينجا رسيد و پيرزن ديد فايده ندارد به همچي دخترك فضولي منع و نصيحت كند گفت «جونم! حالو كه خودت مي‌دوني بي‌خشت خومي ام بيذار روش و دمش كن» دخترك سبكسر گفت: «خودم مي‌دونم» شب شد و شوورو خونه اومد و زنك دمپخت را كشيد. شوهرو همين كه يك لقمه تو دهنش گذاشت ديد اين دمپخت عدس كلم نيست بلكه دمپخت گل و ريگ هست. چوب كشيد به بختار دخترك، حالا نزن كي بزن! دخترك گفت: «والله پيرزن همسايه‌مان يادم داد» مرد رفت پيش پيرزن تا گله بكند. پيرزن گفت: «هرچي به زنت گفتم ئي‌جوري بكن گفت خودم مي‌دونم! من هم گفتم حالو خودت مي‌دوني بي‌خشت خومي ام بيذار روش!»

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308