جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  21/08/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

از بيخ عرب شد
گروه: ضرب المثل

عبارت مثلي بالا در مواردي به كار مي رود كه مدعي در مقابل مدارك مثبت، دست از لجاج بر ندارد و بديهيات و واضحات را با كمال بي پروايي انكار كند . در اين گونه موارد از باب استشهاد و تمثيل گفته مي شود:« فلاني از بيخ عرب شد.» پيداست بزرگان و دانشمندان خراسان به مصداق« الناس علي دين ملوكهم» از امراي خويش پيروي كرده همه تازي آموختند و در زبان تازي تا آنجا پيش رفتند كه غالب آنان را ذواللسانين مي ناميدند.

اهالي خراسان چون بازار خط و زبان عربي تا اين پايه گرم و رايج ديدند به جهت علاقه و دلبستگي خويش به فرهنگ و ادب پارسي، هر ايراني را كه عربي مي نوشت و يا به عربي صحبت مي كرد از باب تعريض و كنايه مي گفتند« فلاني از بيخ عرب شد» يعني عرق و حميت و نژاد ايراني بودن را فراموش كرده و يكسره به دامان عرب آويخته.

در واقع چون ايرانيان در آن عصر و زمان حاضر به قبول نفوذ بيگانگان نبودند و در عين حال قدرت مبارزه و مخالفت علني با هيئت حاكمه را هم نداشته اند لذا حس مليت و وطن خواهي خويش را در عبارت مثلي بالا قالب گيري كرده آن را به رخ مجذوبان و مرعوبان عرب مي كشيدند. از آنجا كه عبارت از بيخ عرب شد مترجم بيان و احساسات قاطبه ايرانيان و طن دوست بود كه پس از چندي همه جا ورد زبان گرديد و رفته رفته به صورت ضرب المثل درآمد تا جايي كه در ايران امروز نيز با وجود آنكه به هيچ وجه مصداقي بر آن مترتب نيست مع هذا در موارد انكار بديهيات به آن استشهاد و تمثيل مي كنند.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308