جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  26/02/1401
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

از ترس عقرب جراره به مار...
گروه: ضرب المثل

از ترس عقرب جراره به مارغاشيه پناه ميبرد
مراد از ضرب المثل بالا كه غالبا اهل اطلاع و اصطلاح به كار مي بردند اين است كه آدمي گهگاه به چنان سختي و دشواري گرفتار مي شود كه رنج و مصيبت سهل و ساده تر از مصيبت اولي را فوزي عظيم مي داند و يا به قول شادروان امير قلي اميني:« از ترس بدتر به بد، و از ترس شرير تربه شرير پناه مي برد.» كه در اين مورد شاهد مثال زياد است و خواننده اين صفحه نظاير آنرا قطعأ شنيده و يا خود لمس كرده است:
لغت غاشيه اصولا به معني زين پوش اسب آمده چون از اسب سواري پياده شوند بر زين اسب مي پوشانند . و همچنين به معاني مطيع و فرمانبردار و درد بيماري شكم در لغتنامه ها نقل شده است ولي در عبارت مثلي بالا به استناد آيه شريفه« هل اتيك حديث الغاشيه» از سوره 88 قرآن مجيد، معاني آتش و آتش دوزخ و به عبارت اخري قيامت و رستاخيز از آن افاده مي شود و با اين تعريف و توصيف چنين نتيجه مي گيريم كه مراد از مار غاشيه همان مار قيامت و رستاخيز، يعني ماري است كه در جهنم به سر مي برد تا به فرمان خداي تعالي گناهكاران را عذاب دهد.

در جهنم يا دوزخ مراتب و در جاتي به تناسب شدت و ضعف جرم گناهكاران در نظر گرفته شده است كه آنرا هفت طبقه و بيشتر مي دانند، از قبيل: حجيم، جهنم،سقر، سعير، لظي، هاويه، خطمه، سكران، سجين و بالاخره ويل كه چاهي عميق و بي انتهاست و در قعر جهنم قرار دارد. به روايتي طبقه هفتم را تابوت ناميده اند كه در اين مورد چنين نقل شده است:
« ... از اوصاف جهنم پس از گرزهاي آتشين و شعله هاي مداوم آذر كه معصيت كاران پيوسته در آن مي سوزند و پس از خاكستر شدن دوباره زنده مي شوند يكي هم مراتب و درجات آن است كه به گناهكاران بزرگ اختصاص مي يابد. از جمله طبقه هفتمين - تابوت- جاي مخربين و بدعتگذاران است. « در آن عقربي به نام عقرب جراره و ماري به اسم مار غاشيه مي باشد كه تا هفتصد سر براي او معلوم كرده اند. اما با اين همه ، عقربهاي آن چنان اليم باشد كه جهنميان از زحمت آنها پناه به مار مي آورند...»

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837