جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  15/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

سبزي پاك كردن
گروه: ضرب المثل

عبارت مثلي بالا در مورد افراد متملق و چاپلوس به كار مي رود بخصوص چاپلوساني كه جز چرب زباني و تقرب از طريق سالوسي و رياكاري هنر ديگري ندارد. اين دسته از متملقان چاپلوس به منظور تامينئ مقاصد خويش طرف مقابل را به عرش اعلي مي رسانند و از هرگونه مدح و ستايش در حق ممدوح دريغ و مضايقت ندارند.

«... شاه بر صندلي جلوس كرده عمليات آشپزان با نواي موسيقي شروع مي گشت. سپس شاه ميرفت و وزرا مشغول پاك كردن سبزي مي شدند و واقعا سبزي پاك مي كردند ، من خود عكسي از اين آشپزان ديده ام كه در صدر اعظم مشغول پوست كردن بادنجان و سايرين هر يك به كاري مشغول بودند.

اين آش در چندين ديگ پخته شده و براي وزرا ورجال و هفتاد هشتاد زن شاه در قدحهاي چيني تقسيم شده ، و از قراري كه مي گفتند غذاي با مزه معطر مقوي هم بوده است.» اين اصطلاح و عبارت سبزي پاك كردن از ان زمان معمول گرديد و امروزه به تمام انواع تملقات و چاپلوسي ها اطلاق مي شود.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308