جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  06/03/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

امروز كار خانه با فضه است
گروه: ضرب المثل

هرگاه كسي گاه گاه كاري غير از وظيفه خود را بر عهده گيرد يا كاري به تساوي اشتراك بين دو يا چند نفر انجام پذيرد، هر يك از افراد كه نوبت انجام كار به وي رسد در پاسخ افراد از باب شوخي و مطايبه مي گويد:« امروز كارخانه با فضه است.» يعني امروز تمشيت امور خانه بر عهده وي قرار دارد.

چون حضرت فاطمه زهرا (ع) به سن بلوغ رسيدپدر بزرگوارش حضرت رسول اكرم (ص) در سال اول هجرت او را در ميان همه خواستگاران صاحب عنوان و ثروت با پسر عم بزرگوارش حضرت علي بن ابي طالب (ع) تزويج كرد كه از مال دنيا فقط يك شمشير و يك دست زره و يك نفر شتر آبكش داشت.

مدت يك سال علي (ع) و فاطمه(ع) در امور خانه به تساوي كار مي كردند. به اين ترتيب كه تهيه و تدارك خوراك وپوشاك وحمل آب مشروب و نظافت خانه به عهده بزرگترين رادمرد اسلام و جهان يعني حضرت علي (ع) بود و آرد كردن گندم وجو و خمير كردن نان و پختن را دردانه رسول اكرم (ص) انجام مي داد ولي از موقعي كه فاطمه (ع) داراي فرزند شد پرورش و پرستاري كودك مانع از آن بود كه به تمشيت امور منزل و وظايف محموله در امر خانه داري بپردازد. مخصوصا كه دستهاي حضرت فاطمه (ع) بر اثر گردانيدن دستاس پر از آبله شده بود و ديگر نمي توانست كار بكند، پس با اجازه همسرش به خدمت پدر رفت و چاره جويي كرد. مير خواند مي نويسد:

« مصطفي(ص) فرمود كه من شما را چيزي تعليم كنم كه به از خادم باشد.بايد كه به هنگام در آمدن به جامه خواب سي و چهار بار الله اكبر و سي و سه نوبت الحمدالله و سي و سه نوبت سبحان الله بگوييد كه شما را بهتر بود از خدمتكار.» حضرت فاطمه زهرا (ع) به دستور پدر ارجمندش چندي بدين منوال عمل كرد تا خدمتكار سياهي به نام فضه برايش پيدا شد و بار سنگين زندگي بر دخت ناز پرورده رسول اكرم سبك گرديد.

در غالب خانه ها معمول است كه كدبانو دستور مي دهد و خدمتكاران كليه كارهاي خانه را انجام دهد، ولي حضرت صديقه طاهره (ع) چنين نكرد زيرا مي دانست كه خدمتكار هم انسان است ، قلب و اعصاب دارد، از كار زياد رنج مي برد وخسته مي شود. رضايت و خشنودي خدا و رسول(ص) در اين است كه با بانوي خانه شريك كار و زندگي در امور خانه داري باشد، به همين جهت تا زنده بود و توانايي كار داشت امور خانه را با فضه به تناوب انجام مي داد يعني يك روز خودش كار مي كرد و فضه به استراحت مي پرداخت ، روز ديگر امور خانه را بر عهده فضه مي گذاشت و خود عبادت و استراحت مي كرد.

خلاصه اين كار پسنديده و عمل وجداني دختر رسول اكرم(ص) در آن عصر و زماني كه براي تنوگر و خدمتكار ارج و مقداري قايل نبودند تا آن اندازه جلب توجه كرد كه به عنوان درس اخلاق و تربيت، در زبان فارسي و عربي معمول گرديد.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308