جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

شاخ و شانه كشيدن
گروه: ضرب المثل

شاخ و شانه كشيدن كنايه از تهديد و ارعاب است كه كسي به منظور انتقام يا ترساندن طرف مقابل تهديد بر آيد و از هر اقدامي براي تامين مقصود خويش خود داري نكند . اين عبارت در اصل شاخ و شانه بوده است ولي در اصطلاح عامه حرف« و» را غالبا تلفظ نمي كنند و شاخ شانه گويند.

سابقا راه و رسم گدايي تا اين اندازه پيشرفت نكرده بود كه في المثل باند و جمعيت و حزب و تشكيلات داشته باشند . فقط چند چشمه بلد بودند و به آن وسايل سد جوع و تحصيل درهم و دينار مي كردند. يكي از آن چشمه ها كه گدايان ايران در قديم الايام بازي مي كردند شاخ و شانه كشيدن بوده است.

شاخ و شانه عبارت بودند از شاخ نوك تيز و شانه استخوان گوسفند كه گدايان شاخ را در دست راست وشانه را در دست چپ مي گرفتند و بر در خانه و جلوي دكان مي رفتند و مطالبه وجه مي كردند چنانچه صاحب خانه و دكاندار در پرداخت وجه استنكاف و امتناع مي كرد گداي سمج آن شاخ را به نوعي روي شانه يعني شاخه استخوان گوسفند مي كشيد كه صداي چندش آوري از آن بر مي خاست و شنونده را به ستوه آورده مجبور مي كرد چيزي به گدا بدهد و او را از سر خود باز كند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837