جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

اين شتري است كه درخانه هركس ميخوابد
گروه: ضرب المثل

اصطلاح و ضرب المثل بالا به عنوان تسليت و همدردي به كار مي رود تا مصيبت ديدگان را موجب دلگرمي و دلجويي باشد و متعديان و متجاوزان را مايه تنبيه و عبرت ، تا بدانند كه عفريت مرگ در عقب است و مانند شتر قرباني در آستانه در هر خانه و كاشانه اي زانو به زمين مي زند و تا بهره و نصيبي نستاند بر پاي نمي خيزد، و همچنين از باب تذكر و هشدار به كساني كه در حسن نسيان و فراموشي ، آنان را در روزگار فراغ و آسايش در دريافت نشيب و فرود روزگار باز مي دارد نيز ضرب المثل بالا مورد اصطلاح و استناد قرار مي گيرد.
سه روز قبل از عيد قربان يك شتر ماده را در حالي كه با انواع گلهاي رنگارنگ و حتي سبزي و بر گهاي درختان زينت داده بودند و جمعيت بسياري از هر طبقه و صنف دنبال او مي افتادند در شهر مي گرداندند و براي او طبل و نقاره و شيپور مي زدند و سخنان ديني و اشعار مذهبي مي خواندند . اين شتر از هر جاي و هر كوي و برزن كه مي گذشت مردم دور او جمع مي شدند و پشم حيوان را عوام الناس- بويژه زنان آرزومند- مايه اقبال و رفع نكبت و و بال دانسته و به عنوان تيمن و تبرك از بدنش مي كندند و از اجزا تعويذ و حرز بازو و گردن خود و اطفال قرار مي دادند.
اين جريان و آداب و رسوم كه رياست آن به عهده شخصي معيني بود و مباشرين اين كار القاب خاصي داشتند مدت سه روز به طول مي انجاميد و در اين مدت شتر گرداني به در خانه هر يك از اعيان و اشراف شهر كه مي رسيدند شتر را به زانو در مي آوردند و از صاحب خانه به فراخور مقام و شخصيتش چيز قابل توجهي نقدا يا جنسا مي گرفتند و از آنجا مي گذشتند .
روز سوم كه روز عيد قربان بود اين حيوان زبان بسته را به طرز جانگدازي نحر مي كردند، و هنوز جان در بدن داشت كه هر كس با خنجر و چاقو و دشنه حمله ور مي شد و هنوز چشمان وحشت زده اش در كاسه سر به اطاف مي نگريست كه تمام اعضاي بدنش پاره پاره شد گوشهايش به يغما مي رفته است. كاري به تفصيل قضيه نداريم . غرض اين است كه به گفته استاد ارجمند شادروان سيد جمال الدين همايي :« از مبناي همين كار در زبان فارسي كنايات و امثالي وارد شده است مانند شتر را كشتند: يعني: كار تمام شد. فلاني شتر قرباني شده است
يعني: هر كس او را به طرفي مي كشيد، يا به معني اينكه دور او را گرفته اهميتش مي دهند ولي بالاخره نابودش مي سازند.» در دنباله مطلب به اين اصطلاح و ضرب المثل مي رشد كه: شتر را در منزل فلاني خوابانده اند. يعني: غائله را به گردن او انداخته اند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837