جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  30/06/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

با توكل زانوي اشتر ببند
گروه: ضرب المثل

لغت عربي توكل از لحاظ ريشه لغوي به معني تكيه و اعتماد بر خدا و اعتراف به عجز خود كردن است. ولي مصراع بالا به افرادي كه جمودت فكري دارند پاسخ آموزنده مي دهد و به كساني كه قدرت خلاقه افراد و جماعت بشري را به هيچ مي نگرند درس زندگي مي آموزد كه: نه كار بي توكل مصلحت است و نه توكل و تسليمي كه تلاش و سوق به تعالي و كمال در آن نباشد. توكل و تسليم بايد توام با سعي و فعاليت باشد تا ميوه شيرين را به بار دهد بايد كار كرد و از فيضان رحمت و مكرمت خداي مهربان نيز غافل نبود. به طوري كه مي دانيم مصراع بالا از عارف و متفكر نامدار ايران مولوي است.

روزي شتر مركوب حضرت رسول اكرم(ص) گم شد، پس از تفحص و جستجوي بسيار آن را يافتند و به حضور پيغمبر آوردند . حضرت رو به غلام كرد و فرمود :« مگر در موقع خواباندن شتر زانوانش را نبسته بودي؟ » غلام عرض كرد:« كسي كه توكل به قادر متعال داشته باشد الزام و احتياجي ندارد كه زانوان شتر را ببندد من توكل به خدا كردم و بدون آن كه زانوانش را ببندم آن را خواباندم.» حضرت فرمود: « عقل و توكل»

يعني: اول زانوي شتر را ببند و آن گاه توكل كن زيرا قبول مشيت الهي به آن تعلق مي گيرد و كه با كسب و كار وسعي و مجاهدت همراه باشد نه جبري صرف باش كه كاري نكني و با توسل و توكل همه چيز را از خدا بخواهي و بداني، نه مختار مطلق كه كسب كار و حركت را بدون توكل و استعانت جستن از ذات باريتعالي منشا خير و بركت بداني.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837