جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  09/03/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

شمشير از رو بستن
گروه: ضرب المثل

عبارت بالا كنايه از مبارزه علني و آشكار است نه پنهاني. در واقع مقصود گوينده اين است كه اهل خدعه و حيله و فريب نيست كه شمشير در نهان داشته باشد و از پشت خنجر بزند. آشكارا مبارزه مي كند و از اخافه و ارعاب دشمن و مخالف بيم و هراسي ندارد. در عصر سلسله هاي اخير داش مشديها و لوطيها نيز در زمره عياران و جوانمردان در آمده اند و از آداب و رسوم عياران در محله خويش پيروي مي كرده اند يعني از ثروتمندان و متمكنين مي ستاندند و به فقرا و مستمندان مي بخشيدند. به علاوه داش مشديها و لوطيها در هر كوچه و گذر چنان قدرتي داشته اند كه از ترس آنان كسي جرات نمي كرد به ناموس ديگران تجاوز كرده حتي به چشم بد نگاه كند.

عياران و جوانمردان ازآنجا كه مجامع و تشكيلات محرمانه و پنهاني داشته اند و به ظاهر كسي آنها را نمي شناخت و نبايد بشناسد لذا به هنگام انجام ماموريت شمشير را از رو نمي بستند بلكه كمر بند چرمين را در زير لباس بر كمر مي بستند و شمشير را از حلقه كمر بند مزبور آويزان مي كردند به قسمي كه معلوم نشود سلاحي بر كمر دارند و احيانا شناخته شوند .

بعدها كه تشكيلات عياري رونقي يافت و كار عياران بالا گرفت هر گاه كه دشمن را ضعيف و ناتوان تشخيص مي دادند و مبارزه پنهاني را ضروري نمي ديدند بدون هيچ گونه بيم و هراسي شمشير را از رو مي بستند و دشمن را از پاي در مي آوردند. اين مثل رفته رفته بر اثر مرور زمان به صورت ضرب المثل در آمد و در موارد مبارزات علني و آشكار و به منظور تحقير و تخفيف طرف مقابل مورد استفاده و استناد قرار گرفت.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837