جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  09/03/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

عاقبت به خير
گروه: ضرب المثل

فكر مي كنم معني و مفهوم اين ضرب المثل احتياج به بحث و توضيح نداشته باشد چه موضوع عاقبت به خيري به قدري مهم بود كه عقلاي قوم در هر عصر و زماني آن را صدر المسائل مي دانستند و افراد و جماعات را به رعايت مال انديشي توصيه مي كردند.

كرزوس آخرين پادشاه ليدي( تركيه امروز) چون در ثروت و عظمت به درجه اوج كمال رسيد آن چنان مغرور شد كه از خويش برتر و بالاتر نديد و در واقع خود را خوشبخت ترين و سعادتمند ترين فرد روي زمين شناخت ولي از طرف ديگر شنيد فيلسوف نكته سنجي به نام سولون در يونان زندگي مي كند كه براي جاه و جلال دنيوي ارج و مقداري قائل نيست و اصولا در عقيده و مشربش سعادت و خوشبختي از مجرايي وراي قدرت و ثروت سيراب مي شود تصميم گرفت اين مرد را ببيند و با نمايش دادن حشمت و شكوه درباري و ثروت بي انتهاي خويش او را از گمان و تصوري كه در مفهوم سعادت و خوشبختي دارد باز دارد.

پس سولون را از يونان به ليدي دعوت كرد و قبلا فرمان داد دربار را آن چنان آيين ببندند كه نظير آن را در هيچ نقطه اي عالم نديده و نشنيده باشد. سولون با نرمي و متانت در جواب بزرگ نمايي هاي كرزوس گفت:« راستش اين است كه ما يونانيها به تنعمات دنيوي و جاه و جلال ظاهري كه همواره در معرض دستبرد روزگار است اعتنا و اعتماد نداريم چه سير زمان هر روز مستلزم حوادث گوناگون است كه هر گز آدمي فكر و تصور آن را نمي كند. معلوم نيست پايان كار تو و ساير زورمندان و ثروتمندان عالم چگونه باشد تا عاقبت كار كسي معلوم نشود نمي توان او را سعادتمند خواند. خوشبخت كسي است كه عاقبت به خير باشد.»

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837