جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  04/11/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

به خاك سياه نشاندن
گروه: ضرب المثل

عبارت مثلي بالا كنايه از بدبختي و بيچارگي است كه در وضعي غير متقربه دامنگير شود و آدمي را از اوج عزت و شرافت به حضيض مذلت و افلاس و مسكنت سرنگون كند و مال و منال و دارو ندار را يكسره به زوال و نيستي كشاند. در چنين موردي تنها عبارتي كه مي تواند وافي به مقصود و مبين حال آن فلك زده واقع شود اين است كه اصطلاحا گفته شود:« فلاني به خاك سياه نشسته» و يا به عبارت ديگر:« فلاني را به خاك سياه نشانده اند.»

در اين مقاله بحث بر سر خاك سياه است كه دانسته شود اين خاك چيست و چه عاملي آن را به صورت ضرب المثل در آورده است. به طوري كه صاحب معجم البلدان نقل كرده، در نزديكي بيت المقدس و شش ميلي شهر رمله كوره اي است به نام عمواس كه:« طاعون معروف سال هيجدهم هجري در روزگار خلافت عمر در اين ناحيه پديد آمده بود و از آنجا به ديگر نواحي شام سرايت كرد. تعداد تلفات اين طاعون را بيست و پنج هزار تن نوشته اند.»

در اين طاعون كه به نام عمواس خوانده شده جمعي از اصحاب پيغمبر ( ص) به اسامي ابو عبيده جراح و معاذبن جبل و يزيدبن ابي سفيان نيز هلاك شدند و لي عمر عاص آن داهي محيل و دور انديش عرب چون وضع را وخيم ديد با بسياري از متعبان خويش از منطقه عمواس گريخته جام سالم به در بردند . مطلب مورد بحث ما اين است كه سام مزبور را عام الرماد، يعني: سال خاكستر هم نام نهادند و در اين زمينه صاحب كتاب عجايب المخلوقات مي نويسد: « ... و بعد از آن عام الرماد. در آن سال خاك سياه بباريد و بيست و پنج هزار آدمي درين سال بمرد. و اين خاك در صحرا و در خانها و حجر ها بباريد، تا مرد از جامه خواب بر خاستي بر خاك سياه بودي. آن را عام الرماد گفتند.»

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837