جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  06/03/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

تيري به تاريكي رها كرد
گروه: ضرب المثل

گاهي اتفاق مي افتد كه كسي بي گدار به آب مي زند و بدون مطالعه و دور انديشي در اطراف و جوانب كار، به دنبالش روان مي شود . عبارت مثلي بالا در ارتباط با اين زمره از مردم دير آمده وشتاب زده به كارمي رود كه از باب تعريض و كنايه مي گويند : تيري به تاريكي رها كرد، يعني : كوركورانه عمل كرد و مالاً زيان و خسران ديد .

عبارت تيري به تاريكي رها كرد اختصاص به اعراب عصر جاهليت دارد كه البته تا دوران صدر و بعد از اسلام نيز ادامه پيدا كرده است . توضيح آنكه كمانداران عرب همه ساله مسابقاتي ترتيب مي دادند تا كساني كه درعلم كمانداري و تيراندازي بهتروبيشترازديگران ورزيدگي ومهارت برگزيده شوند . طريقه و روش مسابقه تيراندازي انواع واقسام مختلف داشت كه يكي از آن روشها تيري به تاريكي رها كردن بود به اين ترتيب كه سپر پولاديني را به ديوار نصب مي كردند وداوطلبان مسابقه در فاصله معيني از ديوارمزبور، قبل ازغروب آفتاب مي ايستادند و سپر مقابل را كاملا از مد نظر مي گذرانيدند و سپس تامل مي كردند تا هوا كاملا تاريك شود و سپر مقابل مطلقا ديده نشود .

در آن موقع هر يك از داوطلبان با سابقه ذهني كه از محل و موقعيت خود و سپر مقابل داشت سه تير پياپي به سوي هدف سپر رها مي كرد . اگر صدا برمي خاست معلوم بود كه تير به هدف خورده ، و گرنه به خطا رفته است . در واقع عبارت تيري به تاريكي رها كردن ماخوذ از اين نوع مسابقه تيراندازي اعراب است كه بعدها به صورت ضرب المثل در آمده است .

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308