جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  01/12/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

جيك و بوكشان درست است
گروه: ضرب المثل

هرگاه دو يا چند نفر با يكديگر اتفاق نظر داشته باشند و مهمات و مشكلات امور را با توحيد و تشريك مساعي حل و فصل كنند در چنين موارد گفته مي شود : جيك و بوكشان درست است و يا به اصطلاح ديگر مي گويند جيك وبوكشان يكي است يعني : قبلا توافق كردند و مي دانند چه مي كنند .

سابقا بازي سه قاپ از رايج ترين بازيها و تفريحات نيمه سالم در ميان جوانان طبقه سوم و چهارم بوده است و هم اكنون نيز در گوشه و كنار حتي در جنوب شهر تهران معمول و متداول است .

در اين بازي فقط سه قاپ مورد استفاده قرار مي گيرد وهر قاپ چها گوشه غير منظم دارد كه يك طرف آن محدب و طرف ديگرو سطوح جانبي آن مقعر است . در اصطلاح بازيكنان طرف محدب را بوك و طرف ديگر را كه مقعر است جيك مي گويند . از دو سطح جانبي مقعر هم طرف ناصاف سركج را اسب و طرف مقابل را كه قدري صاف است خر ميگويند .

در بازي سه قاپ بازيكنان حلقه وار و به طور چمباتمه مي نشينند وهر كدام متناوبا سه قاپ را در لاي انگشتان دست خود جاي مي دهند و هر سه را يك جا بر زمين مي اندازند . برد و باخت بازيكنان مربوط به قرارداد قبلي و منوط به طرز قرار گرفتن قاپها بر روي زمين است .

بازي سه قاپ صرفا اختصاص به همان بازيكنان شركت كننده ندارد بلكه ساير حاضران و تماشاچيان نيزمي توانند هر كدام مبلغي بخوانند و شرط بندي كنند . آن گاه قاپها تحت نظارت كاسه كوزه دار از طرف بازيكنان بر زمين ريخته مي شود . در بازي سه قاپ هميشه اسب با جيك و خربا بوك از لحاظ برد و باخت تناسب دارد يعني هرگاه يكي اسب و دوتاي ديگر جيك ، يا يكي خر و دوتاي ديگر بوك بنشيند قاپ اندازه مبلغ خوانده را از طرف مقابل مي برد .

در غير اين صورت يعني اگر يكي اسب ودوتاي ديگر بوك ، و يا يكي خر و دوتاي ديگر جيك بنشيند قاپ انداز مبلغ شرط بندي را به طرف مقابل خواهد باخت . با اين توصيف به طوري كه ملاحظه مي شود بازيكنان در بازي سه قاپ بايد جيك و بوكشان درست باشد يعني اسب با جيك و خربا بوك بنشيند تا بتوانند بازي را ببرند وگرنه خواهند باخت .

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308