جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  24/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

چاه ويل
گروه: ضرب المثل

مثل بالا درمورد افراد بخيل و حريص به كار مي رود چه همانطور كه در چاه ويل هر چه بريزند پر نمي شود چاه بي پايان حرص و آزآزمندان هم هرگزپر نخواهد شد . بايد بميرند تا خود از شرو زحمت طمع و ولع و ديگران از لوث وجود چنان آزمنداني خلاصي يابند .

ويل از لحاظ ريشه لغوي به معني واي و نفرين است و درآياتي نظير ويل للمطففين و ويل للمكذبين همين معني را افاده مي كند . در واقع ويل كلمه افسوس است و در فرهنگهاي عربي وفارسي به معني عداوت وسختي و شور و فغان بر مصيبت هم آمده است .

درمثال ويل نام چاهي ژرف وعميق است كه پليدترين گناهكاران و تبهكاران را روز قيامت و رستاخيز در آن سرنگون مي كنند . چه جهنم يا دوزخ كه خانه ابدي گناهكاران است داراي مراتب و دركاتي است كه هر دركه و مرتبه به تناسب و به شدت و ضعف مختلف جهنم جرم و گناه ، براي گناهكاران درنظر گرفته شده است .

رنج وزجر وشكنجه و عذاب در چاه ويل به قدري شديد ودردناك است كه اگرساكنان چاه ويل را به دركه ديگري از دركات جهنم انتقال دهند آنجا را براي خود آسايشگاهي مي پندارند . بعيد نيست كه چاه مزبور را از آن جهت كه وحشتناك و هراس انگيزاست به چاه ويل يعني چاه عذاب و رنج و سختي و شور و فغان تعبير و تسميه كرده باشند .

مي گويند چاه ويل براي آن دسته از گناهكاران در نظر گرفته شده است كه به مال و منال صغار و ايتام بي پناه و بدون سرپرست ، دست تجاوز و تعدي دراز كرده اند و يا جنايتكاراني كه خون مظلومان و بي گناهان را ريخته باشند . از مختصات چاه ويل اين است كه هر قدر از دوزخيان را در روز حشر و رستاخيز درآن بريزند مانند ديگ طمع آزمندان مطلقا پر نشود و زياده طلبي كند به همين جهت است كه در افواه عامه در ارتباط با آزمندان زياده طلب كه شب و روز چون شتر بگرد مطلوب مجهول ويا بهتر بگوييم مجهول مطلق مي گردند و ميچرخند و شاهد مقصود را به دست نمي آورند مورد استناد و تمثيل قرار گرفته است و اصطلاحا مي گويند: چاه ويل است هر چه بريزند پرنمي شود وهل من مزيد مي گويد .

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308