جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

سرگذشت انسان از اسطوره تا استعمار

گروه: مقالات عمومي

سر گذشت علم و آدم ، كتابي است در شش فصل نويسنده در اين كتاب تحول انسان از آغاز تا كنون را در سيري تارخي نشان مي دهد . نويسنده در سه فصل نخست ، به اسطوره ها و ريشه هاي تاريخي آن نزد ملل و اقوام مختلف مي پردازد و از اين طريق روند تكامل انسان را پيگيري مي كند . نويسنده در مقدمه اين كتاب آورده است؛
« روند تكامل آدم را كه پيگيري كنيم شيوه هاي گوناگون زيست او را مي شناسيم كه نخست جنگل زي بوده، سپس غار نشين شده و پس از آن به شباني مي زيسته تا به زيست كشاورزي رسيده است. آنگاه كشف فلز زندگاني او را دگر گون مي كند. ده نشين و سپس شهر نشين مي شود، رفته رفته دولت- شهر ها سر بر مي آورند و تمدنها پديدار مي شوند.
« فصل چهارم و پنجم كتاب به تمدن غرب با ويژگي ها و خصايص مخصوص آن اختصاص دارد كه از نظر نويسنده از ديگر تمدن هاي پيش از خود ، پيچيده تر و و شگفت انگيز تر و از همه آنها پر بار تر و سازنده تر است.»

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308