جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/11/1401
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

خيمه شب بازي
گروه: ضرب المثل

افراد دغلباز و مزور كه همواره در مقام قلب حقايق هستند تا كاهي را كوهي جلوه داده اعمال و كردار خويش را مصاب و مستحسن نمايش دهند از سادگي و زودباوري عوام الناس سوء استفاده كرده با دوز و كلكها و لطايف الحيل كه صرفاً اختصاص به اين طبقه دارد افكار عمومي را از صراط مستقيم حقيقت و حقانيت منحرف مي كنند و به طريقي كه منافع آنها را تأمين كند سوق مي دهند. اين گونه دغلكاريها اگر افراد ساده و زودباور را فريب دهد و واقعيت را در نظر آنها مكتوم و مخفي دارد بدون شك در نزد ارباب خرد رنگ و جلايي ندارد و اصحاب دانش و بينش تمام اين جنقولك بازيها را به خيمه شب بازي تعبير و تشبيه مي كنند.

همان طوري كه در خيمه شب بازي سر نخ در دست گردانندۀ پشت پرده است در اين گونه تظاهرات و رياكاريهاي مذبوحانه هم سر نخ را مي بينند و گرداننده را مي شناسند. طرز عمل خيمه شب بازي كاملاً شبيه انجام نمايش در صحنه تئاتر است با اين تفاوت كه در صحنه تئاتر و تماشاخانه هنر پيشگان زن و مرد شركت مي كنند ولي در خيمه شب بازي عروسكهايي كه از چوب يا كهنه پاره هاي پارچه ساخته شده به وسيله گرداننده حركت داده مي شوند. به سر و دست و پاي عروسكها نخهاي نارك كمرنگي وصل است كه سر نخ در دست گرداننده است و اين گرداننده دور از چشم تماشاچيان بر تمام عروسكها نظارت مي كند. بلندي قامت عروسكها بين بيست و پنج تا چهل سانتيمتر است.

متأسفانه خيمه شب بازي در عصر حاضر به واسطۀ ورود بعض سرگرميها اهميت سابق خود را از دست داده و ندرتاً در اطراف دهات و قصبات و محله هاي عقب افتاده و بعض قهوه خانه ها و عروسيها نمايش عروسكي به راه مي اندازند. تا چندي قبل در كافه شهرداري سابق تهران نمايش خيمه شب بازي اجرا مي شد كه اكنون آن ته بساط هم جمع گرديد.

مطلب قابل توجه اينكه امروزه نمايش عروسكي در غالب ممالك راقيه نقش مهمي در امر تعليم و تربيت بازي مي كند و از آن در برنامۀ تعليمات بصري به منظور تقويت و پرورش استعداد كودكان استفاده مي شود كه اگر چه در برنامه هاي تلويزيوني ايران از فيلمهاي خارجي و داخلي در اين زمينه استفاده مي شود ولي كافي نيست و مسئولان مربوطه بايد بيشتر از پيشتر اقدامات مؤثر و مجدانه معمول دارند.

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837