جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  04/11/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

دست از كاري شستن
گروه: ضرب المثل

اصطلاح بالا كنايه از سلب مسئوليت كردن، استعفا و كناره گيري از كاري كردن است. در عبارت بالا به كار رفتن فعل شستن كه هيچ ربطي به موضوع ندارد حاكي از اين نكته است كه اين اصطلاح بايد ريشۀ تاريخي و علت تسميه داشته باشد تا از شستن معاني و مفاهيم مجازي افاده گردد.

پونتيوس پيلاتوس حاكم رومي شهر اورشليم پس از آنكه اضطراراً حضرت عيسي را بر اثر پافشاري فريسيان- ملايان يهودي- به زندان انداخت همواره مترصد فرصت بود كه او را از زندان خلاص كند زيرا به يقين مي دانست كه حضرت عيسي نه بر حكومت شوريده و نه داعيۀ سلطنت دارد بلكه عنصر شريفي است كه خود را برگزيدۀ خداوند به رسالت و هدايت و ارشاد مردم مي داند تا گمراهان را به صراط مستقيم انصاف و عدالت راهبري كند به همين جهت بعد از آنكه حضرت عيسي را بر اثر تحريك فريسيان به جاي باراباس كه خونريز و فاسق و فاجري معروف بود در عيد پاك محكوم به مرگ گردانيد: در حالي كه دستها را به آسمان برداشته بود خطاب به يهودياني كه حضرت عيسي را با خود مي بردند تا مصلوب كنند با صداي بلند گفت: « من در مرگ اين مرد درستكار بي تقصيرم و اين شماييد كه او را به مرگ مي سپاريد.»

آن گاه براي سلب مسئوليت از خود «دستور داد آب آوردند و دستهايش را در آب شست و از آنجا اصطلاح دست از كاري شستن در زبان فرانسه و زبانهاي لاتين به معني سلب مسئوليت كردن از خود به كار مي رود» و اصطلاح فرانسه ضرب المثل بالا اين عبارت است: Abandonner, qual que cho se. كه علاوه بر ضرب المثل بالا معني و مفهوم از چيزي چشم پوشيدن هم از آن افاده مي شود.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837