جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  15/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

مي آيند و مي روند...
گروه: ضرب المثل

مي آيند و مي روند و با كسي كاري ندارند
عبارت بالا كه از جوانترين و تازه ترين امثلۀ سائره مي باشد در موارد رعايت اصول خونسردي و بي اعتنايي در برخورد با ناملايمات زندگي به كار مي رود و اجمالاً مي خواهد بگويد سخت نگير، خونسرد باش، اين هم مي گذرد و يا به قول شاعر معاصر، شادروان عباس فرات:
هم موسم بهار طرب خيز بگذرد
هم فصل نامساعد پائيز بگذرد
گر ناملايمي به تو رو آورد فرات
دل را مساز رنجه كه اين نيز بگذرد

اما ريشۀ تاريخي اين عبارت مثلي: شادروان محمدعلي فروغي ملقب به ذكاء الملك را تقريباً همه كس مي شناسد. فروغي به سال 1295 هجري قمري در خانواده اي از اهل علم و ادب تولد يافت و تحصيلات خود را در رشتۀ طب دارالفنون به پايان رسانيد ولي چون عشق و علاقۀ او به حكمت و فلسفه بيشتر بود از كار طبابت و پزشكي دست كشيده به مطالعات فلسفي پرداخت.
فروغي در سالهاي آخر سلطنت ناصرالدين شاه قاجار عضو دارالترجمۀ سلطنتي شد. در دوران مظفرالدين شاه معلم يك مدرسۀ ملي و پس از آن معلم علوم سياسي گرديد. پس از درگذشت پدرش محمد حسين خان فروغي لقب ذكاء الملك به او اعطا گرديد و رياست مدرسۀ علوم سياسي نيز به وي واگذار شد. در كابينۀ اول و دوم صمصام السطنه به وزارت ماليه و عدليه برگزيده شد. پس از چندي استعفا داد و رياست ديوان عالي تميز را پذيرفت. در كابينۀ مشيرالدوله وزير عدليه شد و پس از جنگ جهاني اول به عضويت هيئت نمايندگي ايران به كنفرانس صلح پاريس رفت. در كابينۀ مستوفي الممالك، مقارن دورۀ چهارم مجلس، وزير امور خارجه شد. در سنوات 1304 و 1313 شمسي نخست وزير شد و از آن پس تا شهريور 1320 شمسي از كار كناره گرفت و به مطالعه و تصنيف و تأليف پرداخت.
فروغي در پنجم شهريور 1320شمسي كه نيروي سه گانه آمريكا و انگليس و شوروي از جنوب و شمال به خاك ايران سرازير گرديده بودند از طرف سردودمان پهلوي مأمور تشكيل دولت گرديد، و همين دولت بود كه با سياست و دورانديشي قرارداد سه جانبۀ ايران و روس و انگليس را به امضا رسانيده آسيب جنگ جهاني را تا اندازه اي از ايران دور كرد. مرحوم فروغي در يكي از جلسات پرشور مجلس شوراي ملي كه نمايندگان مخالف و در عين حال متعصب، او را تحت فشار قرار داده تهديد به استيضاح كرده بودند كه كشور ايران را هرچه زودتر از صورت اشغال و تصرف متفقين در جنگ جهاني دوم خارج كند با خونسردي مخصوصي كه در شأن يك سياستمدار كارديده و كاركشته است در پاسخ نمايندگان اظهار داشت:
«مي آيند و مي روند و با كسي كاري ندارند.»

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308