جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/03/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

فهميدن در ترجمه چه معنايي دارد؟
گروه: مقالات عمومي

مي توان با مثالي اين مطلب را روشن كرد. واژه «la porte» در زبان فرانسه به ظاهر به معناي «در» است ولي در شرايط گوناگون اين واژه جايگزين جمله كاملي مي شود و معاني مختلفي را بيان مي كند مثلاً اگر بگوييم اين كلمه را در منزل و به هنگام به وجود آمدن جريان شديد هوا ادا كرده ايم، متوجه مي شويم كه اين كلمه به معناي، «در را ببنديد» است و اگر اين كلمه را به هنگام رسيدن به مترو و ايستگاه ادا كرده باشيم مفهومش «در را باز كنيد» خواهد بود.
مي بينيد كه «در» در وضعيتي باز كردن و در وضعيتي بستن معني مي دهد يا اينكه سفارش ساختن دري را داده اند و منتظر رسيدن آن هستيد و بالاخره روزي نجار به سراغ شما مي آيد در اين حالت يعني «آه بالاخره در رسيد»است. در اينجا اهميت آشنايي به منبع كلي و موقعيت (عوامل سازنده وضعيت) به زمينه كلامي (ديگر جملات سخنراني) در زمينه شناختي براي فهميدن آشكار مي گردد. در نتيجه براي فهميدن بايد دانستن زبان شناختي (دانستن زبان) را دارا بوده، ولي دانستن فرا زبان شناختي (اطلاعات عمومي، اطلاعات تخصصي درباره موضوع، شرايط گوينده و...) نيز ضروري است.

اين عناصر تكميلي همراه دانستن زبان شناختي قرار مي گيرند. در فقدان اين عنصر، ارتباط امكان پذير نيست و واژه ها سرگردانند. ولي عامل بسيار مهم ديگري در زمينه فهميدن وجود دارد مي توانيد اين كار را امتحان كنيد: متني را ظرف چند دقيقه بخوانيد سپس سعي كنيد آن را بيان كنيد. آيا دقيقاً از همان واژه ها استفاده كرده ايد؟مسلماً نه ولي شما متن را خيلي خوب فهميديد چرا؟ دليلش خيلي ساده است واژه ها از بين رفت ولي فرآورده درك شما يعني آنچه مفهوم مي ناميد باقي مانده است. واژه ها خيلي سريع فراموش مي شوند ولي در حافظه و مغز تركيبي از آنها كه فرآورده درك ماست باقي مانده است.
ترجمه همزمان نمونه بارزي از فهميدن است زيرا فرض بر اين است كه مترجم بايد آنچه را كه فهميده است به زبان ديگر مجدداً بيان كند با سرعتي كه جريان ترجمه انجام مي شود (150 واژه در هر دقيقه) كلمات گوينده خيلي سريع از ذهن مترجم ناپديد مي شوند ولي آنچه براي او باقي مي ماند مفهوم يعني فرآورده دركش است كه به او اجازه مي دهد تا بتواند معادل درستي را در زبان ديگر انتخاب كند.
درنتيجه مي توان گفت كه مترچم پل است، هيولاي دو سر كوچكي است كه به رغم تفاوت زبان ها و فرهنگ ها، رساننده پيام است.

«انواع ترجمه»
اگر ترجمه را به صورت برگردان نوشته و يا گفته اي از يك زبان به عنوان زبان مبداء به زبان ديگر يا زبان مقصد، ترجمه كنيم، مطلوب ترين نوع اين برگردان زماني تحقق مي يابد كه تأثير آن نوشته يا گفته در خواننده و شنونده زبان مبداء به خواننده يا شنونده زبان مقصد نيز منتقل شود به عبارت ساده تر ترجمه عبارت است از برگردان متني از زبان مبداء به زبان مقصد بدون كوچكترين افزايش يا كاهش در صورت و معني.

اين تعريف اگرچه دقيق است اما صرفاً جنبه نظري دارد زيرا هيچ پيامي را نمي توان بدون تغيير در صورت و معني از زباني به زبان ديگر منتقل كرد. اين مسأله به ساختارهاي متفاوت زبان ها برمي گردد، هر زبان از واژگان خاص خود استفاده مي كند. هريك از اين واژه ها معني يا معاني ويژه خود را داراست، همنشيني واژه ها در هر زبان تحت نظر قواعد خاصي است و درنهايت جملاتي كه در هر زبان به كار مي رود مي توان معني يا معاني ويژه اي براي خود داشته باشد كه در نتيجه انتقال هريك از اين جملات بدون دستكاري و حذف هريك از اين ويژگي ها و يا اضافه كردن ويژگي هاي ديگر امكان پذير نيست. كار ترجمه بسيار قديمي است از همان زمان كه تنوع زبان پديد آمد، ترجمه كتبي و شفاهي نيز مطرح شد ولي درحال حاضر كار ترجمه به چهار شكل انجام مي پذيرد:

1- ترجمه همزمان:
كه به كمك تكنيك جديد و در درون كابين انجام مي گيرد. ترجمه شفاهي و همزمان شنيدن نطق ها را امكان پذير مي سازد و روز به روز به اهميت ترجمه همزمان افزوده مي شود و ضرورت وجود آن در كليه گردهمايي هايي كه آفرينش زبان ها و فرهنگ ها صورت مي پذيرد، اجتناب ناپذير است.
2- ترجمه تحت اللفظي:
كه عبارتست از ترجمه شفاهي سريع متن كتبي.
3- ترجمه كتبي:
كه شايد بيشتر با آن آشنا هستيد به معني ترجمه اي مكتوب از متني كتبي است. البته انواع ديگري از ترجمه با عملكردهايي تقريباً متفاوت هم وجود دارند: نظير ترجمه در گزارش يك فيلم خارجي، اقتباس متون زيرنويسي فيلم ها و دوبلاژ و غيره... با اين همه در اين چهار نوع متفاوت ترجمه روند اصلي ترجمه كه عبارتست از بيان مجدد مطلبي كه به زبان ديگري نوشته شده است به زبان موردنظر با بهره گيري از امكانات، مشهودتر است.
4- ترجمه پياپي:
كه عبارتست از يادداشت برداري پياپي مترجم از نطق و ترجمه شفاهي. اين نوع يادداشت برداري مي تواند تا 10 دقيقه (براي هر بار) طول بكشد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308