جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/03/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

ترين هاي كتاب
گروه: مقالات عمومي

بزرگترين كتاب
بزرگترين كتاب به اندازه يك ميز ناهار خوري بزرگ است و 59 كيلو وزن دارد . درباره كشور بوتان مي باشد هدف دست اندركاران از چاپ اين كتاب، مطرح كردن و شناساندن اين كشور كوچك پادشاهي در دامنه كوه هيماليا به جهانيان است. نام اين كتاب« اوديسه اي تصويري، در ميان آخرين پادشاهي هياليا»مي باشد. اين كتاب توسط كتاب ركوردهاي گينس به عنوان بزرگترين كتاب دنيا شناخته شده است. بودجه تاليف و چاپ اين كتاب توسط آمريكا تهيه شده است.
همچنين شركتهايي مانندمايكرو سافت و پايگاهmitپرفسور« مايكل هاولي» از فروش كتاب« آن لاين آمازون» نيز به اين پرفسور كمك مالي كرده اند.
سنگين ترين كتاب
يكي از بزرگترين و سنگين ترين كتاب هاي جهان« تاريخ جنوب» نام دارد كه در سال 1925 در امريكا به چاپ رسيد وزن اين كتاب 450 كيلو گرم است و طولش08/2 متر مي باشد.
پر شمارگان ترين كتاب

كتاب ركورد هاي جهان گينس،پر شمارگارترين كتاب است كه به تازگي در 5/3 ميليون نسخه به چاپ رسيدپر شمارگان ترين كتابهاي دنيا مي باشد . چاپ جديد كتاب گينس بسيار كامل است و ركوردهايي در مورد اينترنت رايانه اي و موسيقي در آن تثبيت شده است.
در اين كتاب ركوردهاي مورد علاقه جوانان از جمله بلند ترين ناخن، بلند ترين زبان و... نوشته شده است. كتاب ركوردهاي جهان گينس تا كنون به 37 زبان دنيا ترجمه شده و بيش از 94 ميليون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسيده است.
كوچك ترين كتاب مذهبي
كتاب« تائوئيسم» كتاب مقدس چين مي باشد. اين كتاب كتاب صراط و فضيلت است و شامل هشتاد و يك قطعه شعر مي باشد و توسط لائوتسه تاليف شده است . لائوتسه در قرن ششم قبل از ميلاد مي زيسته و اين كتاب را نوشته است. امروز در چين پنجاه ميليون نفر طرفدار اين آيين هستند.
قديمي ترين كتاب خطي
قديميترين كتاب خطي كه تا به امروز سالم باقي مانده است « مزامير داود» به زبان قبطي، متعلق به 1600 سال پيش مي باشد كه در سال 1984 در منطقه بني صرف در مصر به دست آمد .
بزرگترين كتاب جدول
بزرگترين كتاب جدول كلمات متقاطع در جهان 2304 خانه در 711 تعريف دارد. اين كتاب جدول، روز 25 دسامبر 1960 در لندن به چاپ رسيد و هنوز پس از سالها حدود هفتاد مرتبه تجديد چاپ شده است.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308