جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  19/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

سمبوليسم / Symbolisme
گروه: مقالات عمومي

اين مكتب در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد. شارل بودلر پيشقدم اين راه شد. در ميان كساني كه از بودلر الهام گرفتند و با آثار خود زمينه را براي پيدايش سمبوليسم آماده ساختند پل ورلن، آرتور رمبو و استفان مالارمه از همه مشهورتر هستند.
بايد توجه داشت كه هركدام از آنها سبك ويژه اي داشتند.
اصول سمبوليسم:
"از نظر فكر، سمبوليسم بيشتر تحت تأثير فلسفه ايده آليسم بود كه از متافيزيك الهام مي گرفت و در حوالي سال 1880 در فرانسه باز رونق مي يافت، همچنين بدبيني شوپنهاور نيز تأثير زيادي در شاعران سمبوليست كرده بود.
سمبوليست ها در سوبژكتيويسم عميقي غوطه ور بودند و همه چيز را از پشت منشور خراب كننده روحيه تخيل آميزشان تماشا مي كردند.
خلاصه اصول سمبوليست ها به شرح زير است:
1_ حالت اندوهبار و آنچه را كه از طبيعت موجد يأس و نوميدي و ترس است بيان مي كنند.
2_ به سمبل ها و اشكال و آهنگ هايي كه احساس ها، نه عقل و منطق آن را پذيرفته است توجه دارند.
3_ آثاري كه آنها به وجود آورده اند براي هر خواننده به نسبت ميزان ادراك و وضع روحيش مفهوم است، يعني هركس نوعي آنها را در مي يابد و مي فهمد.
4_ آنان تا حد امكان از واقعيت عيني دور شده و به واقعيت ذهني پرداخته اند.
5_ چون انسان دستخوش نيروهاي ناشناسي است كه سرنوشت آنان را تعيين مي كند از اين رو حالت وحشت آور اين نيروها را در ميان نوعي رويا و افسانه بيان مي كنند.
6_ مي كوشند حالت هاي غيرعادي رواني و معرفت هاي نابه هنگامي را كه در ضمير انسان پيدا مي شود و حالت هاي مربوط به نيروهاي مغناطيسي را در آثارشان بيان كنند.
7_ به ياري احساس و تخيل> حالت هاي روحي را در ميان آزادي كامل با موسيقي كلمه ها، و با آهنگ و رنگ و هيجان تصوير مي كنند.

شارل بودلر، موريس مترلينگ، آلدينگتن، لارنس، هاكسلي، آرتور رمبو از بزرگان اين مكتب هستند. سفر و شعر روياي پاريسي آثار بودلر، نژادپرست از آرتور رمبو، شاهدخت مالن از موريس مترلينگ نمونه هايي از آثار سمبوليسم مي باشند.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308