جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  13/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > گزارشات

ژانروحشت درتكامل داستان هاى كوتاه تأثير بسزايى داشته است
گروه: گزارشات
نویسنده: جمال مير صادقى

نويسندگان داستان هاى هراس انگيز ازتخيلى فوق العاده برخوردارند كه محدوديت هاى دنياى تجربى وعادى را به هم مى زنند.

ميرصادقى ادامه داد: اين نويسندگان به قلمرو تنش هاى روانى و مغاك هاى ترسناك درون انسان كه بر بخش تاريك ذهن قراردارد، پا مى گذارند. اين نويسنده كه درباره ژانر وحشت درادبيات با ايسنا سخن مى گفت ادامه داد: ادبيات وحشت يا داستان هراس انگيز، روايت داستانى است كه خواننده را تكان داده ودراو احساس ترس، تنفر يا انزجار را برانگيزد؛ اين نوع داستان ها مى تواند داستان كوتاه يا رمان حجيمى باشد و موضوعات متنوعى چون قتل، خودكشى، شكنجه، ارواح، انسان هاى خون آشام، بختك، جن گيرى، جادوگرى و... را شامل شود .

نگارنده « بادها خبر از تغيير فصل مى دهند» تصريح كرد: انسان از طريق داستان هاى هراس انگيز سعى مى كند از نيروهايى ريشه دار وفوق قدرت وترس هايى كه مربوط به دنياهاى پس از مرگ آگاهى پيدا كرده ، نمادهايى براى آنها بيابد. وى با اشاره به آثار چاستر، آنها را يكى از بهترين نمونه هاى داستان هاى هراس انگيز قرون وسطى دانست.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308