جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  28/12/1397
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > گزارشات

كتابخانه ملي از ديروز تا امروز
گروه: گزارشات
نویسنده: شهرام آقاپور

در سال1290 شمسي براي نخستين بار تشكيل سازمان كتابخانه ملي قانونمند شد .

و ايجاد اين سازمان به تصويب رسيد. البته به علت كمبود بودجه در آن سال تنها ساخت مدرسه حقوق سياسي تصويب شد و ساخت موزه و كتابخانه ملي به سال هاي بعد موكول گرديد.

در بهمن 1312 شمسي كه نظامنامه اساسي اداره انطباعات وزارت معارف و اوقاف به تصويب رسيد. دايره كتابخانه ملي و شعبه اطلاعات و كتابخانه ملي در تشكيلات اين وزارتخانه گنجانده شد. مطابق اين نظامنامه ، تنظيم و مواظبت كتاب هاي موجود در كتابخانه ، تدوين ومطبع فهرست هاي لازم براي كتاب ها، گرد آوري كتاب هاي چاپ شده جرايد ومجلات داخلي و خارجي كه به كتابخانه مي رسيد، انتخاب كتاب هاي خطي و چاپي كه بايد خريداري شود و همچنين اجراي مقررات كه مطابق نظامنامه جداگانه اي تعيين شده بود برعهده دايره كتابخانه ملي بود.

نظامنامه داخلي كتابخانه در سال 1302 شمسي در27 ماده و يك تبصره شامل تشكيلات و وظايف كتابخانه ملي به تصويب رسيد و مجددا نظامنامه بعدي ، در دي ماه 1313 به عنوان كتابخانه عمومي معارف مصوب شد.

اين كتابخانه تا سال 1316 كه رسما كتابخانه ملي ناميده شد ، بارها تغيير نام داد: كتابخانه دارلفنون، كتابخانه معارف كتابخانه عمومي معارف، كتابخانه ملي فرهنگ، كتابخانه فردوسي، كتابخانه ملي تهران، كتابخانه ملي و...

پس از شهريور 1316، سرپرستي كتابخانه ملي با اداره كل باستان شناسي بود و كتابخانه از ادارات آن سازمان محسوب مي شد.

تا سال1342 كتابخانه تابع وزارت آموزش و پرورش ( فرهنگ سابق) بود و از اين سال تحت نظارت اداره كل كتابخانه ها واحدي از واحد هاي وزارت فرهنگ و هنر بود در آمد از سال 1353خود واحد مستقلي در وزارت فرهنگ و هنر شد.

پس از انقلاب اسلامي، طي مصوبه سال1358 شوراي انقلاب وپس از آن با تغيير وزارت فرهنگ و هنر به وزارت ارشاد، كتابخانه ملي نيز به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ملحق گرديد.

در سال 1362 مركز خدمات كتابداري كه يكي از واحدهاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي بود و خدماتي مشابه كتابخانه ملي را ارائه مي داد نيز در اين كتابخانه ادغام شد. پس از اين ادغام، فكر استقلال كتابخانه ملي قوت يافت و سر انجام در سال 1369 با تصويب مجلس شوراي اسلامي اين كتابخانه به عنوان يك سازمان مستقل، زير نظر نهاد رياست جمهوري قرار گرفت.

در سال 1381 نيز سازمان اسناد ملي ايران در اين كتابخانه ادغام شد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران به سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تغيير يافت. ... كتابخانه ملي با بسياري از كتابخانه هاي ملي جهان و ساير كتابخانه هاي تخصصي ارتباط دارد و مي تواند منابع مورد نياز محققان را از آنان در خواست كند و در اختيار آنان قرار دهد از ساير كتابخانه ها نيز در خواست هايي به كتابخانه مي رسد.

محور اصلي فعاليت هاي آموزشي محور اصلي فعاليت هاي آموزشي كتابخانه ملي دوره هاي آموزشي كتابخانه ملي دوره هاي آموزشي كتابداري بود كه سالي يكي دو مرتبه به قصد آموزش كتابداران برگزار مي شد. افزايش توان علمي كتابخانه ملي پس از ادغام مركز خدمات كتابداري در سال 1362 و استقلال سازمان كتابخانه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال 1370، زمينه ساز شكل گيري يك مركز آموزشي جهت ادامه برگزاري اين دوره ها و همچنين آموزش نيروي انساني مورد نياز كتابخانه در سه سطح كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد و اجراي موافقت نامه منعقده در خصوص تربيت نيروي انساني براي كتابخانه هاي ملي جهان در زمينه تخصصي« مراجع اسلام شناسي و ايران شناسي» شد. « مركز آموزش عالي كتابداري» پس از اخذ مجوز از شوراي گسترش عالي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال 1371، رسما كار خود را در زمينه پذيرش دانشجو در مقطع كارداني و كارشناسي آغاز كرد.

بر نامه هاي آموزشي جاري اين مركز ، به دو شاخه كلي دوره هاي آموزشي حين خدمت كتابداران و آموزش هاي دانشگاهي تقسيم مي شود. دوره هاي آموزشي حين خدمت كتابداران اين دوره ها با هدف فراهم نمودن زمينه تصدي شغل كتابداري ، ارتقاي سطح دانش كتابداران تثبيت و بهبودموقعيت شغلي آنان و در نهايت،ارتقاي سطح كتابداري در جامعه طرح شده است و در سطح عمومي و تخصصي برگزار مي شود.

500 جلد كتاب تخصصي

اين مراكز داراي كتابخانه اي تخصصي در زمينه كتابداري و اطلاع رساني با 500 جلد كتاب،52 عنوان نشريه ادواري و 17 فقره بانكهاي اطلاعاتي مختلف است. استادان، دانشجويان، كاركنان مركز و شركت كنندگان در دوره هاي آموزش حين خدمت مي توانند از امكانات كتابخانه استفاده كنند. با توجه به نيازهاي كتابخانه ملي و مصوبه هيات امناي كتابخانه ملي درباره آموزش نيروي انساني در سطح كارشناسي ارشد . مطالعاتي به منظور تدوين سر فصل هاي درسي كارشناسي ارشد كتابداري در مركز آموزش عالي كتابداري آغاز شد.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان

پیگیری و سفارش تلفنی
88398811
88318734