جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/03/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

رويارويى فكرى ايران با مدرنيت
گروه: مقالات عمومي
نویسنده: مهدي حقيقت خواه

مواجهه با مسائل مدرنيته در يك صد سال اخير از مباحث روز بوده و هم اينك نيز از مباحث مهمى است كه ذهن انديشمندان ما را به خود مشغول كرده است. حقيقت خواه درباره كتابى كه ترجمه كرده گفته: «اين كتاب مسائل مدرنيته را در يك صد سال اخير تا زمان بعد از انقلاب اسلامى و حتى تا دهه هشتاد مورد مطالعه و بررسى قرار داده و رويكرد مولف به مبانى مدرنيته بوده و نگاهى فلسفى به اين موضوع داشته است.
نگاه مولف عمدتاً به آراى هگل و كانت بوده، اگرچه كتاب از لحاظ محتوايى و روش مقدارى پيچيده شده اما نقطه نظرات انديشمندان را توانسته با اين شيوه به خوبى بررسى كند.» حقيقت خواه در پاسخ به اين پرسش كه فضاى جامعه علمى ما تا چه حد اجازه پرداختن به چنين مسائلى را مى دهد گفته است:
«فضاى جامعه خصوصا در مسائل علوم اجتماعى و انسانى فضاى مناسبى است. اگر از لحاظ علمى و آكادميك به اين مسائل پرداخته و به دور از غرض ورزى هاى سياسى به مبانى مدرنيته بپردازيم قطعاً با نتايج خوبى رو به رو خواهيم شد.» كتاب «رويارويى فكرى ايران با مدرنيت» براى تحليل فرايند ديالكتيكى رويارويى فكرى و فرهنگى ايران با مدرنيته، گفتمان هاى اجتماعى - سياسى گوناگونى را كه از نيمه دوم قرن نوزدهم در آنجا پديدار شده اند و همبستگى آنها را با گفتمان و شرايط مدرنيته در كانون توجه قرار مى دهد.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308