جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  27/10/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > ضرب المثل

يهودي سرگردان
گروه: ضرب المثل

كساني كه هميشه در حال سير و سفر به سر برند و محل و مكان مشخصي براي اقامت و استقرار دائم نداشته باشند در مورد آنها به عبارت مثالي بالا استشهاد و تمثيل كرده مي گويند: « فلاني مثل يهودي سرگردان است، جاي ثابت و مشخصي ندارد.»
پومپه سردار مشهور رم پس از تسخير سوريه بر بيت المقدس دست يافت و يهوديان را به تبعيت درآورد.
در زمان نرون قيصر رم يهوديان شورش كردند و عمال رمي را به قتل رسانيدند. اين عمل موجب خشم رميان شد و در دوران فرمانروايي امپراطوران رم به قدري مورد اذيت و آزار واقع شدند كه به ناچار از فلسطين خارج شده در عراق و سوريه و مصر و يمن و ممالك اروپايي پراكنده گرديدند و دوران سرگرداني يهود از اين تاريخ كه نيم قرن به ميلاد مسيح باقي مانده بود شروع گرديده است.
يهودي سرگردان از آن به بعد ديگر استقلال و موجوديت سياسي به خود نديده و در هر كشوري از كشورهاي جهان به صورت اقليت مذهبي ادامه زندگي مي داد.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837