جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  18/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > روانشناسي عمومي

افسردگى پاسخ موقت به موقعيت
گروه: روانشناسي عمومي
نویسنده: جواد خسروشاهى

افسردگى در جوانان با بى نظمى كه در دوران جوانى به وجود مى آيد ارتباط دارد و علائمى از قبيل ناراحتى مزمن، يأس، خودكم بينى و نداشتن علاقه به انجام فعاليت هاى معمول آشكار مى شود. افسردگى نوعى پاسخ موقت به موقعيت ها و فشارهاى عصبى است.

يكى از علل افسردگى مى تواند حوادث ناگوار در زندگى باشد. براى مثال مرگ يكى از دوستان يا بستگان و يا كسب نكردن موفقيت در تحصيل. جوانانى كه عزت نفس ضعيفى دارند و يا در برابر حوادث منفى قدرت كنترل احساسات شان را ندارند، بيش از سايرين در معرض خطر ابتلا به اين بيمارى اند. كاهش فعاليت ها، موفقيت نداشتن در ايجاد ارتباط با دوستان و خانواده و ديگر رفتارهاى منفى مى تواند بيانگر افسردگى جدى باشد. ممكن است تشخيص اين علائم آسان باشد اما افسردگى در جوانان غالباً علائمى متفاوت دارد. خواب بيش از حد، تغيير در وعده هاى غذايى و حتى رفتارهاى مجرمانه (دزدى از مغازه ها) مى تواند از علائم افسردگى باشد.

يكى ديگر از علائم رايج در افسردگى جوانان فكر كردن بيش از حد درباره موضوع مرگ است كه ممكن است شكل افكارى در مورد خودكشى را به خود بگيرد و يا ترس در مورد مرگ و مردن.

نتايج تعدادى از تحقيقات نشان مى دهد كه دختران جوان دو برابر پسران جوان در معرض خطر اين بيمارى قرار دارند. زندگى مملو از فشار عصبى، به ويژه از دست دادن والدين يا طلاق، مهارت هاى اجتماعى ضعيف، بيمارى مزمن و تاريخچه افسردگى در خانواده از جمله علل بروز افسردگى است. به طور كلى علائم افسردگى به اين شرح است:

- حالت پرخاشگرى
- آشفتگى
- ابراز بى علاقگى به فعاليت ها
- كاهش هيجان و نداشتن تمايل به فعاليت هاى روزانه
- تغيير در اشتها
- تغيير وزن
- بى خوابى
- خواب هاى روزانه بيش از حد
- حالاتى از قبيل خودكم بينى، ناراحتى يا خودبيزارى
- افكارى از قبيل خودكشى يا ترس بيش از حد در مورد مرگ و مردن

اگر اين علائم بيش از دو هفته به طول انجامد شخص بايد تحت معالجه قرار گيرد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308