جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  07/03/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > روانشناسي عمومي

عبور از نااميدى با ريشه يابى آن ممكن است
گروه: روانشناسي عمومي

استرس و عصبانيت در سنين ميانسالى و جوانى معمولاً در اثر مشكلات كارى، برنامه شلوغ و پركار، جنگ و جدل براى برقرارى تعادل بين كار و خانواده و برقرارى تعادل بين مسئوليت هاى خانوادگى و شخصيت خود فرد ايجاد مى شود.

استرس غالباً در شكل ها و فرم هاى مختلف ظاهر مى شود. يكى از اين شكل ها و قالب ها، نااميدى است؛ زندگى چگونه ادامه خواهد داشت، وضع بچه ها چه خواهد شد، چرا رؤياهاى خيالى دوران جوانى به واقعيت تبديل نشد اينها از جمله سؤال هايى است كه با فكر كردن به آنها نااميدى در وجود افراد ريشه مى دواند. اكثر افراد مى خواهند از آنچه كه منجر به نااميدى آنها شده است، سريع بگذرند.

اما اين اشتباه است، هرگز آن را ناديده نگيريد و سعى كنيد بفهميد براى چه و از چه نااميد شده ايد، زيرا اين آگاهى مى تواند تجربياتى گرانقدر و عالى در اختيار شما قرار دهد.

براى مثال، اگر از رفتار ديگران نااميد شده ايد، شايد بايد توقعات خود را تغيير دهيد يا درباره آنها خوب فكر و آنها را بررسى كنيد. يا اگر آرزو داشتيد پزشك شويد، ولى نشد و حالا از اين مسئله احساس نااميدى مى كنيد، شايد زمانش رسيده باشد كه شغلى در زمينه سلامت و بهداشت به عنوان شغل دوم براى خود انتخاب كنيد تا به رضايت برسيد.

علت اين كه افراد نمى خواهند نااميدى را ريشه يابى كنند اين است كه آن را در ذهن خود ثابت نگه داشته اند اما بايد آن را به حركت درآوريد، ريشه يابى كنيد و از آن درس بگيريد.

كارشناسان معتقدند بهترين كار براى ايده آل زندگى كردن اين است كه گذشته را ببخشيد و پشت سر بگذاريد، به آينده اميدوار باشيد ولى در زمان حال زندگى كنيد.سعى كنيد امروز برايتان بهتر باشد و فردا را بهترين قرار دهيد. هرگز از پيدا كردن دوستان جديد، ياد گرفتن مطالب جديد و فكر كردن به رؤياهايتان دست برنداريد. همين امروز شروع كنيد به رؤياهايتان بينديشيد و براى رسيدن به آن گام اول را برداريد. با اين طرز فكر و شيوه رفتارى جايى براى نااميدى در زندگى شما باقى نمى ماند و اگر هم باشد فضاى خيلى خيلى كوچكى خواهد بود كه نمى تواند اثرات منفى روى رفتار و سلامت شما بر جاى بگذارد.

قسمت قبل   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308