جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  10/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

يك فرشته
گروه: جان كلام
نویسنده: زينب سادات محسنى

هنگامى كه يك كودك آماده متولد شدن بود، پرسيد: «به من مى گويند بايد به زمين بروم، اما چگونه من بسيار كوچك و بى پناهم.»
پاسخ شنيد: «از بين فرشته ها، يكى را براى تو برگزيدم. او در انتظار توست و از تو مراقبت خواهد كرد.»

كودك پرسيد: «من چطور حرف مردم را بفهمم من كه زبان آنها را بلد نيستم !»
پاسخ داده شد: «فرشته تو زيباترين و شيرين ترين كلماتى را كه تاكنون شنيده اى به كار مى برد و با صبر و مراقبت، شيوه صحبت كردن را به تو مى آموزد.»

كودك گفت: «هنگامى كه بخواهم با خدا سخن بگويم چه كنم !»
پاسخ شنيد: «فرشته تو، دستانت را در كنار هم قرار مى دهد و به تو دعا كردن را مى آموزد.»

كودك سؤال كرد: «شنيده ام در زمين انسان هاى بد نيز هستند. چه كسى مرا در برابر آنها محافظت مى كند !»
پاسخ داده شد: «فرشته تو از تو دفاع مى كند حتى اگر به قيمت جانش باشد.» در اين هنگام صدايى در آسمان بلند شد.

كودك با عجله پرسيد: «اكنون كه من در حال ترك اينجا هستم نام اين فرشته را به من بگو».
پاسخ داده شد: «نام فرشته تو مهم نيست. تنها بدان كه تو اين فرشته را «مادر» صدا خواهى زد.»

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308