جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/11/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۶۱
گروه: جان كلام

امام علي «ع» :
كسي كه زبانش را حفظ كند خدا عيب او را مي پوشاند.

ضرب المثل اسپانيائي:
نگارش انديشه ها، سرمايه آينده است.

شكسپير :
به همه عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن، و به هيچكس بدي نكن.

كانت :
چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن.

مثل فرانسوي :
كسي كه فقط به كمك چشم ديگران مي بيند گول مي خورد.

مثل آلماني :
همه كساني كه با تو مي خندند دوستان تو نيستند.

مثل اسپانيولي :
كسي كه از مرگ مي ترسد از زندگي لذت نتواند برد.

افلاطون :
زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي.

مثل چيني :
نيروهائي كه براي انداختن كار امروز به فردا مصرف مي شود غالباً‌ براي انجام وظيفه همان روز كافيست.

مثل آرژانتيني :
كسي كه حرف مي زند مي كارد و آنكه گوش مي دهد درو مي كند.

مثل آلماني :
كسي كه خوب فكر مي كند لازم نيست زياد فكر كند.

مثل ژاپني :
كسي كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشي براي شانس قائل نيست.

بودا :
آزادي در بي آرزوئي است.

مثل اسكاتلندي
تپه اي وجود ندارد كه سراشيبي نداشته باشد.

بيل كازبي :
من واقعاً فرمول دقيقي براي موفقيت نمي شناسم ولي فرمول شكست را به خوبي مي دانم سعي كنيد همه را راضي نگه داريد.

سقراط :
جامعه فرزانگي و سعادت مي يابد كه خواندن، كار روزانه اش مي باشد.

دور وبل :
دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند.

نيچه :
شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي ملال آور و پرمسئوليت است، هنر كوچكي نيست.

روسو :
مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد.

موريس مترلينگ :
آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است.

روسو :
به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است.

اقبال لاهوري :
اگر تنها از اميد انتظار معجزه داري در اشتباهي، اميد بايد با حركت توأم باشد.

جبران خليل جبران :
فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود.

رولن :
انسان نمي تواند به همه نيكي كند، ولي مي تواند نيكي را به همه نشان دهد.

لينكلن :
مصمم به نيك بختي باش، نيك بخت مي شوي.

كنفوسيوس :
بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني.

ولتر :
كار و كوشش ما را از سه عيب دور مي دارد، افسردگي، دزدي و نيازمندي.

مثل چيني :
جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پيدا نمي كنند.

چارلي چاپلين :
از دشمن خودت يكبار بترس و از دوست خودت هزار بار.

مثل روسي :
بدون باختن برنده نمي شوي.

نيچه :
غم خودش ما را پيدا مي كند بايد دنبال شاديها گشت.

مارسل پروست :
شادي زمان و مكان نمي خواهد كافي است دل بخواهد.

آنتوان چخوف :
انسان همان چيزي است كه خود باور دارد.

آلبرت انيشتين :
در سقوط افراد در چاه عشق، قانون جاذبه تقصيري ندارد.

گوته :
هر كسي كه راه مي رود ، مي تواند گم شود.

مثل آرژانتيني :
دنبال كسي نگرد كه بتواني با او زندگي كني، دنبال كسي باش كه بدون او نتواني زندگي كني.

مثل يوناني :
تنها بنائي كه هر چه بيشتر بلرزه، محكمتر مي شه، دل آدمي است.

روسو :
نيرومند ترين فرد جامعه هرگز چندان نيرومند نيست كه بتواند هميشه سروري كند ، مگر آنكه آن نيرو را ، به حق ! و فرمانبرداري را به وظيفه! تبديل سازد

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837