جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  31/01/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > روانشناسي عمومي

اضطراب و امتحان
گروه: روانشناسي عمومي
نویسنده: محمد ياسى پور تهرانى

اكثر ما پس از روبه رو شدن با موقعيت هاى تهديدآميز و داراى فشار، احساس اضطراب مى كنيم، البته اين احساس اضطراب در برابر فشارهاى روانى، طبيعى و بهنجار است. اضطراب امتحان در مراكز آموزشى ما به وفور ديده مى شود و به عملكرد موفق يا ناموفق دانش آموز هم بستگى دارد.

اضطراب در دانش آموز را مى توان احساس درماندگى دانش آموز تلقى كرد، بدين معنى كه دانش آموز وقتى كه در توانايى ذهنى خود در موقعيت امتحان دچار اضطراب مى شود، اين اضطراب و فشار روانى عملكرد واقعى دانش آموز را تحت تأثير قرار مى دهد.

دانش آموز مضطرب از امتحان، شايد به خوبى مواد درسى و موضوعات مربوط به درس را ياد گرفته باشد، اما به خاطر فشار روانى و اضطراب حاكم بر خود، قادر نباشد كه آنچه را ياد گرفته بنويسد و يا بيان كند.

اضطراب بر دو دسته تقسيم مى شود:
الف ـ مقدار متوسط اضطراب كه موجب تسهيل و تسريع عملكرد فرد مى شود.
ب ـ اگر اضطراب از حد معينى بالاتر رود موجب حواس پرتى ـ احساس درماندگى در عملكرد فرد مى شود.

اضطراب امتحان در دانش آموز اگر از حد متوسط فراتر رود عملكرد دانش آموز را در امتحان دچار اختلال مى كند و دانش آموز از يادآورى آنچه آموخته باز مى ماند.در بعضى از دانش آموزان يا به طور كلى در بعضى از افراد يك اضطراب عمومى و كلى وجود دارد يعنى اين كه اضطراب كلى روى موضوع خاصى نيست بلكه انتشار مى يابد و روى همه موضوعات فرد يك حالت اضطراب گونه وجود دارد.
تحقيقات نشان داده است كه هر قدر اضطراب كلى در دانش آموز زياد باشد ميزان اضطراب امتحان در فرد بالاتر مى رود.

عوامل به وجود آمدن اضطراب امتحان

صاحبنظران تعليم و تربيت در عمل به وجود آمدن اضطراب امتحان نظرات و آرا گوناگونى را مطرح كرده اند، ولى نقش چندين عامل زير مهمتر از بقيه عوامل است:
* روابط والدين با دانش آموز و انتظارات والدين از دانش آموز: انتظارات والدين از فرزندانشان در بعضى مواقع مى تواند اضطراب آور باشد.والدينى كه بيش از حد فرزندانشان را با ديگر افراد كلاس مقايسه مى كنند بايد بدانند كه اين عملكرد آنان تشويش و نگرانى و اضطراب را در فرزند به همراه دارد.

* انتظارات و توقع آموزگار: ما مى دانيم كه موفقيت هر فرد (چه كودك، چه بزرگسال) بستگى به توانايى هايش و ميزان توقعى است كه از او مى شود. انتظارات مثبت و مناسب معلم مى تواند اضطراب و نگرانى را از دانش آموز دور كند.

* دشوارى امتحان: اگر امتحانى كه گرفته مى شود سخت و دشوار براى دانش آموز باشد غالباً به شكست مى انجامد و اين تجربه شكست موجب افزايش ميزان اضطراب مى شود. پس اگر بارها دانش آموز با امتحان دشوار روبه رو شود و ميزان اضطرابش بالا رود به تدريج اين اضطراب در فرد به صورت مزمن درمى آيد.

* محيط برگزارى امتحان:محيط نيز مى تواند براى دانش آموز اضطراب آور باشد.

ناظرين بر امتحان كه نمى خواهند دانش آموزان متخلف تقلب كنند بايد بدانند كه روش هايى كه در پيش مى گيرند نه تنها اثرى روى دانش آموزان متخلف ندارد بلكه موجب مى شود كه دانش آموزان ديگر در يك محيط اضطراب آور امتحان دهند.
عوامل ديگرى مانند هوش دانش آموز و طبقه بندى اقتصادى - اجتماعى خانواده هم مى تواند بر اضطراب دانش آموز مؤثر باشد.

پيشنهاداتى براى كاهش اضطراب

۱- والدين بايد انتظارات خود را از دانش آموز در موارد درسى براساس توانايى هاى فرزندشان هماهنگ كنند.
۲- تنبيه دانش آموزان به خاطر نمره كم يك زمينه ذهنى منفى نسبت به تحصيل و امتحان در دانش آموز به وجود مى آورد.
۳ ـ والدين بايد نقاط قوت دانش آموز خود را بشناسند و آنها را تقويت كنند.
۴- معلمان بايد يك محيط آرام و مساعدى براى برگزارى امتحان به وجود آورند.
۵- والدين و مربيان بايد تا آنجا كه مى توانند محيط مطلوب را براى مطالعه دانش آموزان فراهم كنند.
۶- والدين از تأكيد بيش ازحد به كسب نمره بالا توسط دانش آموزان دورى كنند (مثلاً بدين صورت بگويند كه اگر نمره بيست نياورى تو را دوست ندارم)

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837