جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  12/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

گرگ
گروه: جان كلام
نویسنده: زنده ياد فريدون مشيري

گفت داني كه گرگي خيره سر
هست پنهان در نهاد هر بشر

لاجرم جاري است پيكاري سترگ
روز و شب مابين اين انسان و گرگ

زور بازو چاره اين گرگ نيست
صاحب انديشه داند چاره چيست

اي بسا انسان رنجور پريش
سخت پيچيده گلوي گرگ خويش

وي بسا زورآفرين مرد دلير
هست در چنگال گرگ خود اسير

هركه گرگش را در اندازد به خاك
رفته رفته مي شود انسان پاك

و آنكه از گرگش خورد هردم شكست
گرچه انسان مي نمايد گرگ هست

وانكه با گرگش مدارا مي كند
خلق و خوي گرگ پيدا مي كند

در جواني جان گرگت را بگير
واي اگر اين گرگ گردد با تو پير

روز پيري گر كه باشي همچو شير
ناتواني در مصاف گرگ پير

مردمان گر يكديگر را مي درند
گرگهاشان رهنما و رهبرند

اين كه انسان هست اينسان دردمند
گرگها فرمانروايي مي كنند

وان ستمكاران كه با هم محرمند
گرگهاشان آشنايان همند

گرگها همراه و انسان ها غريب
با كه بايد گفت اين حال عجيب

   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837