جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  23/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مقالات عمومي

چگونه وقتي تنها هستيم از يك حمله قلبي جان سالم به در ببريم؟
گروه: مقالات عمومي

CPR چيست؟

فرض كنيد ساعت 6:15 بعد از ظهر است و شما بعد از يك روز كاري سخت غير معمول به خانه تان بر مي گرديد (البته به تنهايي). شما به شدت خسته و غمگين هستيد. ناگهان يك درد شديد در ناحيه سينه خود احساس مي كنيد كه به طرف بازو و نيز به آرواره شما زبانه مي كشد.
فاصله خانه شما تا نزديك ترين بيمارستان فقط 5 مايل (حدود 8 كيلومتر) است. متاسفانه، نميدانيد كه آيا مي توانيد تا رسيدن به بيمارستان تحمل كنيد يا نه..

شما آموزش كمك هاي اوليه (CPR) را بلديد، اما نمي دانيد چگونه اين كمك ها را روي خودتان انجام دهيد.


چگونه وقتي تنها هستيم از يك حمله قلبي جان سالم به در ببريم؟

بسياري از مردم، زماني كه با حمله قلبي مواجه مي شوند، تنها و بدون كمك هستند.
شخصي كه ضربان قلب او نا منظم است و كسي كه شروع به احساس ضعف مي كند، تنها حدود 10 ثانيه پيش از از دست دادن هوشياريش وقت دارد. به هر حال، اين قربانيان مي توانند با سرفه هاي مكرر و شديد به خود كمك كنند.

پيش از هر سرفه بايد نفس عميق بكشيد، و سرفه بايد عميق و كش دار باشد و خلط سينه را از عمق سينه ايجاد كنيد. توالي يك نفس و يك سرفه بايد حدودا هر 2 ثانيه يكبار بدون توقف تكرار شود تا كمك برسد و يا ضربان قلب دوباره به حالت عادي باز گردد.

نفس هاي عميق اكسيژن را به داخل شش ها مي كشد و حركت هاي سرفه موجب فشار به قلب و تداوم جريان گردش خون توسط آن مي شود. همچنين اين فشار فشرده كننده روي قلب موجب بازيابي ريتم نرمال ضربان آن مي شود.

بدين طريق، قربانيان حملات قلبي مي توانند تا رسيدن به بيمارستان حيات خود را حفظ كنند.

   
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308