جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

هر آنچه ببخشي دريافت خواهي كرد
گروه: جان كلام
نویسنده: فرانسيس مقدس
منبع: نازنين يزدجرد

پروردگارا ؛
مرا وسيله اي قرار ده براي بسط و گسترش آرامش خودت.

پروردگارا؛
ياري ام كن تا :

در دل هاي آكنده از نفرت بذر عشق و دوستي بكارم.
در دل هاي رنجيده ؛ عفو و بخشش.
در دل هاي آكنده از ترديد ؛ يقيين.
در دل هاي نااميد؛ اميد.
در دل هاي مملو از ظلمت ؛ نور.
در دل هاي غمگين ؛ شادماني.

آه خداي من ياري ام ده تا :

همانطور كه به فكر تسكين غم و درد خويش هستم ؛ براي تسكين ديگران نيز بكوشم .
همانگونه كه مي خواهم مرا درك كنند ؛ بتوانم ديگران را بفهمم .
به همان اندازه كه دوست دارم مورد عشق و محبت قرار گيرم ؛ به ديگران عشق و محبت نثار كنم.


زيرا آنچه را كه مي بخشيم ؛ دريافت خواهيم كرد.

با عفو و بخشش ديگران ؛ مورد عفو و بخشش قرار خواهيم گرفت.

با مرگ حيات مادي ؛ در دنياي ابدي متولد مي شويم.

 
   
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837