جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/04/1398
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۶۵
گروه: جان كلام

اوپن هایم :

احمق ها شادی را در دور دست ها می جویند و حکیمان آن را در باغچه خانه هاشان می رویانند

شمس به مولانا :

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیادان دیدند!

تلاطم زندگی حکمت خداست ٫ از خدا دلی آرام بخواه نه دریای آرام

حسين بهزاد:

قانون طبيعت مبتني بر خوب مطلق است ٫ اين انديشه و خطاهاي ماست كه تخيلي از بدي ها ايجاد مي كند

كارنگي :

تنها راه بدست آوردن خوشبختي اينست كه از كسي توقع حق شناسي نداشته باشي و خوبي را فقط به خاطر لذتي كه دارد انجام دهيد

جيم ران :

اگر از شرايط راضي نيستي آن را تغيير بده ٫ تو درخت نيستي

وندايك :

خوشبختي واقعي دروني است نه بيروني بنابراين به آنچه هستيم بستگي دارد نه آنچه داريم

توربر :

به جاي نگريستن به گذشته با خشم و يا تفكر درباره آينده با ترس٫هم اكنون به اطرافمان با هوشمندي بنگريم

وين داير :

هر تجربه اي كه در جهان با آن روبرو مي شويم پيش نياز دست يافتن به مرحله بعدي است به شرطي كه از آن درس بگيريم

بياد داشته باش:

سه چيز را با احتياط بردار :
قدم ٫ قلم ٫ قسم
سه چيز را پاك نگهدار :
جسم٫لباس٫خيال
سه چيز را آلوده مكن :
قلب٫ زبان٫ چشم
و هرگز فراموش مكن خدا و مرگ را

انيشتين :

روح هاي بزرگ همواره با مخالفت و خشونت مغزهاي ميانه رو و كوچك مواجه مي شوند٫ پس نااميد نشو

كوخ:

موقعيت هاي بزرگ براي كمك به ديگران به ندرت پيش مي آيد ٫ اما موقعيت هاي كوچك هر روز و همه جا يافت مي شود ٫ پس از آن ها استفاده كن

جانسون :

كسي كه آنقدر انسان را نشناسد و بخواهد براي رسيدن به شادي و آرامش همه چيز را تغيير دهد بجز خودش ؛ عمر خود را به هدر داده است

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308