جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  03/03/1403
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۶۶
گروه: جان كلام

مارابولي :

شادي در نبود مشكلات نيست ٬ شادي آن است كه چگونه مشكلي را حل كني يا با آن كنار بيايي

بياموزيم :

قدر آنچه داريم را بدانيم ٫ پيش از آنكه گذشت زمان ما را مجبور كند٫ قدر آنچه داشتيم را بدانيم

پرسیوس :

ما فردايمان را در كندوكاو در گذشته ٫ تلف مي كنيم

بايد بدانيم :

هنگامي كه اتفاق بدي روي ميدهد سه راه در پيش داريم :
بگذاريم اين مشكل ما را تغيير دهد
ما را نابود كند
يا كاري كنيم ما را تقويت كند

تواين :

دو روز خاص در زندگي هر انسان وجود دارد؛ روزي كه به دنيا مي آيد و روزي كه مي فهمد چرا به اين دنيا آمده است

پركينز :

هر چه بيشتر خود را بشناسي و هر چه بيشتر بداني كه در پي چه هستي ٫ اتفاقات پيرامونت كمتر مي شود و كمتر مي تواند به تو آسيب برساند

برالت :

از چيزهاي كوچك لذت ببر زيرا روزي برمي گردي و مي بيني چه چيزهاي بزرگي بوده اند

مارابولي :

براي داشتن آرامش بايد بفهمي ؛ برخي افراد در گذشته تو حضور داشته اند ولي سرنوشت تو را رقم نخواهند زد

مي داني؟

براي آدم هاي نابينا شيشه و الماس يكيست؛ اگر كسي قدر تو را ندانست فكر نكن تو شيشه اي ٫ بدان او نابيناست

بدان :

اگر افسرده اي ؛ در گذشته زندگي مي كني٫ اگر عصبي هستي ؛ در آينده زندگي مي كني ولي اگر مي خواهي آرامش داشته باشي در همين لحظه زندگي كن

اسمايلز :

اميد ؛ همنشين قدرت و مادر موفقيت است ٫ آنكس كه اميدي قوي دارد نيروي معجزه را درون خود خواهد داشت

بايد بدانيم :

ما هر روز با فرصت هايي روبرو مي شويم كه خود را در لباس يك مشكل لاينحل پوشانده اند

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837