جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  17/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > نقد و ادبيات

ادبيات و سنت‌هاي كلاسيك
گروه: نقد و ادبيات

گفتيم كه كليسا يكي از عوامل بسيار مهم براي حفظ و مراقبت از زبان لاتين كلاسيك محسوب مي‌شد.

مي‌دانيم كه هرچند منشاء دين مسيحيت آموزه‌هاي يهود بود ولي عناصر و اجزائي كه در اصل يهودي نبودند توسط كليساي روم غربي و شرقي بدان افزوده شد. مانند فلسفه يوناني كه به تعاليم حضرت عيسي(ع) اضافه شود درحالي كه تعاليم حضرت عيسي(ع) را مشكل مي‌توان به صورت يك دستگاه فلسفي واحد درآورد.
همين ورود فلسفه يوناني سبب شد مطالبي مانند مقصود از رسالت مسيح يا خدايان جهان الحاد و... از نظر فلسفي مورد بحث قرار گيرند. كمااينكه فلسفه كلاسيك از طريق آثار قديمي سنت آگوستين و ديگر آباء كليسا زنده ماند تا به خدمت مسيحيت درآيد و به نسل‌هاي جديد منتقل شود.
حتي قوانين مدرن دولت روم پس از انقراض روم غربي توسط وحشيان شمال اروپا، توسط كليسا زنده ماند و به اعصار بعدي منتقل شد تا در قرن ششم توسط شارلماني امپراطور فرانك‌‌ها احيا شود و با بسط و گسترش پايه و اساس يك تمدن جديد را تشكيل دهد و همين چرخه را مي‌توانيم دربار محشور سياسي رومي به ويژه آنطور كه به كليسا روم وارد شد، ببينيم.

در اينجاست كه پي مي‌بريم اگر مركز كليسا كاتوليك از روم به بيت‌المقدس منتقل مي‌شد بسا ارزش‌‌ها كه از دست مي‌رفت.
كليساي كاتوليك و ارث معنوي امپراطوري روم است و حتي جغرافياي تقسيم قدرت كليسا نيز شباهت تامي به اين امپراطوري بزرگ كه خالق تمدن زنده و مدرن مدني ما بوده، دارد (سناي هفده نفره ـ اسقف اعظم و...). زبان لاتين سرانجام از طريق بعضي از داستان‌‌ها و افسانه‌هاي اساطيري توانست به حيات خود ادامه دهد، هرچند كه اين داستان‌هاي اساطيري غالباً حالتي ناقص و تحريف شده يافته بودند و علت آن در اين بود مردم عهد بلافصل خود را با گذشته بسيار دور و حوادث تاريخي را با افسانه‌‌ها در هم مي‌آميختند و اين درواقع چشم‌اندازي يگانه و پيوسته از تاريخ مردمي بود كه هيچ ذهنيتي از تاريخ خود نداشتند، اين چشم‌انداز پيوسته تاريخي همچنان كه اعصار تاريك با تمدن آشنا مي‌شد به صورت منظم‌تر و پيچيده‌تر رو به رشد مي‌نهاد تا اينكه سرانجام عالي‌ترين مظهر خود را بازيافت:
همان مرور بزرگ تاريخ كه دانته آن را كمدي ناميد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308