جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۱۲
گروه: جان كلام
منبع: ۱۲

هرمان هسه :

استاد جوشي چنان كه به ما گفته اند حالتي آرام و مهربان داشت و همچنان به اعتدال رسيده بود كه مطلقا هم از سخن فرمودن و هم از تعليم نمودن دست باز كشيده بود.

زيرا لفظ ظاهر استو او بغايت نگران بود كه از هم ظاهري اجتناب ورزد.

وقتي كه شاگردان و راهبان و نوآوران

در خصوص معناي جهان و خير اعلا

به سخنان حكيمانه و آتش بازي روشنفكرانه مشغول ميشد ندا و ساكت بود و فقط نظاره مي كرد و هوشيار بود تا اضاضه اي نكنند.

و وقتي كه با انباني از سئولات بحث و جدي

در باب مفهوم كتب مقدس ،باستاني ،آسماي بودا

تنوير افكار، آغاز جهان و ويرانيش

به نزدا و نرامي آمدند، ساكت بود

و فقط با انگشتش آهسته بطرف بالا اشاره ميكرد.

اين اشاره فصيح و خاموش انگشت، همواره با حرارت تر و هشيار كننده تري افتاد.

اين اشاره سخن مي گفت،مي آموخت، تحسين مي كرد،تنبيه مي فرمود و به شيوه اي

آنگونه بي بديل، در قلب جهان و حقيقت ره گشود كه با گذشت زمان نه يك مريد كه بسيلري از مريدان اين برا فراخنگي ملايم انگشت را دريافتند.

به خود لرزيدند و از خواب بيدار شدند. ***
قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837