جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۱۶
گروه: جان كلام

گور و گرانت صاحب :

خدا در قلب توست و هنوز تو براي يافتن او در برهوت جست وجو مي كني. ***

اشو :

انسان منضبط كسي است كه از طريق تجربه هاي زندگي مي آموزد، كسي كه بدون واهمه وارد هر رشته يا كاري مي شود، كسي كه بي گدار به آب نمي زند، به تفحص و ماجراجويي مي پردازد. كسي كه هميشه آماده است تا به شب تاريك ناشناخته ها قدم بگذارد. ***

پائولو كوئيلو :

گاهي از اوقات احساس تأثري داريم كه نمي توانيم به آن فائق شويم. درمي يابيم كه لحظه جادويي آن روز سپري شده و هيچ كاري نكرده ايم و آن وقت زندگي افسون و هم خود را پنهان مي كند. ***

مهاتما گاندي :

والاترين خرد آن است كه درباره آينده هيچگونه تشويشي نداشته باشيم و فقط خود را يكسره به خواست و اراده «او» بسپاريم. ***

لئوتسه :

بهشت و دوزخ جانبدار نيستند آنها به تمامي آفريده هاي پروردگار به عنوان مقدسات مي نگرند. ***

بريادا رانياكا اوپانيشاد :

خويشتن خويش عزيزتر از فرزند ، گرامي تر از مال و دارايي و دوست داشتني تر از هرچيز ديگر است و آن نهاني ترين و صميم ترين بخش وجودي ماست . ***

شيوا ناندا :

اخلاقيات بنيان معنويات است ، بدون اخلاقيات زندگي معنوي ممكن نيست . ***

كنفسيوس :

بزرگترين افتخار ما آن نيست كه هرگز شكست نخورده ايم ، بلكه آن است كه هر بار شكست خورديم دگر باره بر خيزيم . ***

سورن كيركيگارد :

دعا خداوند را تغيير نمي دهد ؛ اما آنكه را كه دعا مي كند دگرگون مي سازد . ***

ديل كارنگي :

به گونه‌اي رفتار كنيد، كه انگار خوشحاليد، اين كار به شاد شدن شما كمك مي‌كند. ***

راجاريشي يودهيشتيرا:

دو عامل مهم خويشتنداري، بخشش ونرم خويي است. ***

لارچفركالد:

هنگامي كه مي توانيد آرامش را در خود بيابيد ; جستجوي آن در هر جاي ديگري بيهوده است. ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837