جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۲۰
گروه: جان كلام

«مارجري ويليامز»:
«كلاً تا وقتي تو واقعي بشي ، بيشتر موهاي سرت براي خاطر عشق ريخته و چشم‌هايت از حدقه درآمده و پيچ و مهره‌هايت حسابي شل شده و زهوارشان در رفته. اما اين چيزها اصلاً اهميتي نداره، چون همين كه واقعي شدي، ديگر نمي‌تواني زشت باشي ـ مگر از چشم كساني كه حالي‌شون نيست. به محض اينكه واقعي شدي، دوباره نمي‌تواني غير واقعي بشي اين براي هميشه مي‌ماند» ***
«اشو»:
عشق تو را واقعي مي‌سازد، بدون عشق تو فقط يك خيال باقي مي‌ماني؛ رؤيايي كه هيچ جوهري در آن نيست. عشق به تو انسجام مي‌بخشد، عشق به تو مركزيت مي‌بخشد اما اين فقط نيمي از سفر است نيمه ديگر بايد در مراقبه و آگاهي، كامل شود. عشق نيمه آغازين سفر است و آگاهي نيمه پاياني آن و تو در ميان عشق و آگاهي به خدا مي‌رسي از عشق پرهيز نكن با همه درد و رنجش برو و به درونش قدم بگذار . ***
«جي دونالد ولترز»:
نگذار افكار و ذهنياتت به صورت عادت درآيند سعي كن هرگز درجا نزني هر روز از زاويه‌اي تازه به كارها نگاه كن زندگي يك صحنه پر ماجراست به اطرافت نگاه كن نشانه‌هاي زيادي وجود دارند كه به كشفيات تازه اشاره مي‌كنند ***

«جي‌پي واسوني»:
خدايم! به تو عشق مي‌ورزم، تو را بيش از هر چيز ديگري در اين دنيا دوست مي‌دارم چنان به تو عشق مي‌ورزم كه سرمست و بي‌خود مي‌شوم خدايا مرا عشق پاك و خلوص و عبوديت عطا كن ***
پائولو كوئيلو «كيمياگر»:
در جواني آنگاه كه رؤياهايمان با تمام قدرت درما شعله ورند خيلي شجاعيم ولي هنوز راه مبارزه را نمي دانيم، وقتي پس از زحمات فراوان مبارزه را مي آموزيم ديگر شجاعت آن را نداريم. ***
گوته:
«هر آنچه را كه مي توانيد انجام دهيد ، و يا در رؤياي خود مي بينيد كه قادر به انجام آن هستيد شروع كنيد ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه اي را نهفته دارد». ***
يوستين گوردر « راز فال ورق »:
«زندگي بخت آزمايي بزرگي است كه فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد» ***
ك.گ.يونگ:
اين ذهن است كه ذهن را جلب مي كند، فقط درست ها مي آيند و ما به وسيله ناخودآگاهي هدايت مي شويم زيرا ناخودآگاه مي داند . ***
جبران خليل جبران « نامه هاي عاشقانه يك پيامبر »:
نفرت به همان اندازه دوست داشتن ، خوب است . يك دشمن مي توان به خوبي يك دوست باشد . براي خود زندگي كن، زندگيت را بزيي، سپس به راستي دوست انسان خواهي شد .

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308