جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۲۱
گروه: جان كلام

گوته:

هيچ كس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . ***

جي.پي.واسواني « تا سراي او »:

هركس همان گونه است كه فكر مي كند پس مراقب افكار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال كار كردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را كوك كرد . ***

شيل سيلور استاين « من و دوست غولم »:

زنبوري جرج را نيش زد، جرج گفت: «اگر در رختخواب مانده بودم زنبور نيشم نمي زد» زنبوري فرد را نيش زد، صداي نعره اش بلند شد كه: «چه كرده ام كه بايد به اين روز بيفتم» زنبوري ليو را نيش زد، شنيدم كه مي گفت: «امروز يه چيزي درباره زنبورها ياد گرفتم» . ***

كريشنا مورتي:

جهان پر از صداست، صدايي كه همه موجودات در ايجاد آن شركت دارند اين صدا سكوتي ويژه در خود دارد و انسان براي شنيدن آن بايد از نعمتي ژرف برخوردار باشد و در جهت آن حركت نمايد». ***

يوستين گوردر « دنياي سوفي »:

خوشبختي وقتي به دست آمد ديگر هيچ وقت از دست نمي رود . ***

سقراط:

بينش درست به عمل درست مي انجامد، اگر دست به عمل نادرست مي زنيم براي آن است كه بهتر نمي دانيم . ***

اشو:

هر قدر حساس تر مي شوي زندگي عظمت بيشتري مي يابد . ***

« تاسراي او »:

چيني ها مي گويند: سفري هزار فرسنگي فقط با يك گام آغاز مي شود . ***

ميگوئل سرانوي « بايونگ و هسه »:

مهم نيست كه چقدر منزوي هستيد و چه مايه احساس تنهايي مي كنيد، اگر كار خود را حقيقتاً و خودآگاهانه انجام دهيد، ياران ناشناخته مي آيند و شما را طلب مي كنند. ***

دبي فورد « نيمه تاريك وجود »:

ما انتخاب كرده ايم كه به بخش هايي از وجود خود اجازه بودن ندهيم و درنتيجه مجبور هستيم انرژي رواني بسياري را صرف پنهان نگه داشتن آنها بكنيم. ***

ميگوئل د اونامونو « مه »:

كسي كه زياد سفر مي كند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود . ***

كوئيلو « مبارزان راه روشنايي »:

دو اشتباه بسيار بزرگ يكي اين است كه قبل از موعد اقدام به عمل كنيم و ديگري اين است كه فرصت مناسب را از دست بدهيم. ***

باگاواد گتيا:

آنكه كارهايم به دست اوست، يار وفادار من است، از هر تعلق و دلبستگي بري است و به هر موجودي مهر مي ورزد. او به سويم مي آيد ***

كنفسيوس:

اگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي ***

منسيوس:

غفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد. بجوييد تا بيابيد! ***

جبران خليل جبران:

سكوت دردناك است. اما در سكوت است كه همه چيز شكل مي گيرد و در زندگي ما لحظه هايي هست كه تنها كار ما بايد انتظار كشيدن باشد. درون هر چيز در اعمال هستي، نيرويي هست كه چيزي را مي بيند و مي شنود كه هنوز قادر به دركش نيستيم، هر آنچه امروز هستيم، از سكوت ديروز زاده شده است. ***

تاولر:

به راستي كه شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند كه ميان تهي هستند اما اندكي از آنان نيز با سكوت خود نشان مي دهند كه الهي هستند. ***

چاناكيا:

بخشايش، نيروي ضعفا و زينت نيرومندان است. ***

سيسرو:

همه چيز از چيزهاي خرد و ناچيز آغاز مي گردد. ***


نازنين بهادري «پيش شما، خدا همين جاست»:

يك بار ديگر

ويار زندگي،

هر روز صبح مرا بيدار مي كند

هر روزي كه مي گذرد

يك قدم به آن نزديكتر مي شوم

من حامله يك طوفانم . ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308