جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  19/04/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > مكاتب فلسفي

مكتبهاي پيش از سقراط
گروه: مكاتب فلسفي

فلاسفه اين دوره درباره مادة المواد اين جهان و تئوري معرفت ؛ نظريه هاي گوناگون ابراز كرده اند كه بطور خلاصه به هركدام اشاره ميشود.

الف- مكتب طالس ملطي


1-طالس(638-548 ق.د)مادةالمواد را آب ميدانست.

2-انكسيماندر (610-546 ق.م)مادةالمواد را چيز مشخص ومعلومي نمي دانست وميگفت كه امري لايتناهي است كه سراي كائنات را فرا گرفته است. وي مانند لامارك عقيده به تحول و تكامل داشت.

3-انكسيمن (588-525 ق.م) همه چيز را هوا مي پنداشت.

ب- مكتب فيثاغوري :


پايه گذار مكتب فيثاغورس(580-500 ق-م)است كه عدد را مادةالمواد ميدانست.

ج-فلسفه ديالكتيك :


كه در راس اين فلسفه هراكليك (تولد در حدود 544ق.م) يا فيلسوف گريان قرار دارد كه او يك فيلسوف مادي وحدت وجودي است و به عقيده او ذات الهي به صورت هاي محدود مادي در مي آيد و ماده ي دائما متغير هم داراي ذات الهي است.

د- مكتب الئائي :


پارمنيد(قرن پنجم ق.م)كه به پدر ماترياليست معروف شده است وسقراط افتخار ميكرد كه شاگرد اوست،از حكما نخستين اين مكتب است. اين دانشمند نظر خود را از مطالعات كيهاني بر گرفت و به بررسي در مجردات و ايده ها پرداخت.

فلسفه اين حكيم بر انكار اصل تغيير حركت مبتني است. او عقيده دارد وجود يكي و غير قابل تقسيم است و اگر چه در ظاهر متغير به نظر ميرسد اما در باطن هرگز تغيير نميكند.

ه- مكتب پلوراليسم :


فلاسفه اين مكتب عقيده داشتند كه در آغاز چهار عنصر با هم مخلوط و به صورت يك كره بودند(همه چيز داخل هم بود) خاك ،هوا ،آتش،و آب يعني عناصر در هم مخلوط و وحدتي كامل حكمفرما بود. آنوقت ((كين))آمد وميان عناصر تفرقه افكند از آن موقع جنگ بين مهر و كين آغاز شد. مؤسس اين مكتب امپدوكل ميباشد (483-432ق.م)

و - اتميسم :


نظريه عناصر اتمي را لئوسي پي (500-440 ق.م) سر و صورت داد ودموكريت يا ذيمقراطيس (460-370 ق.م) تكميلش كرد . اتميست ها كه ادامه دهندگان مكتب الئائي هستند جهان و همه اجسام را مركب از اجسام كوچك و بيشمار داراي ابعاد وليكن تجزيه ناپذير ميدانند و معتقدند كه ذرات همه يك جنس هستند و تفاوت آنها وتنوع اجسام همانا از اختلاف شكل و اندازه وضع ذرات آنها نسبت به يكديگرست.

وجود ذرات ابدي و به يك حركت مستدير دائمي كه جزء ذات انهاست متحرك هستند. اين ذرات در جهان ملاء را تشكيل مي دهند و جنبش آن ها در خلاء است و بنا بر اين سرارسر جهان از خلاء و ملاء صورت گرفته است . ارواح و ارباب انواع نيز از ذرات مركب هستند وليكن ذرات آنها كوچكتر و پر حركت تر از ذرات اجسام ميباشد.

كسمو لوژيست ها با نشان دادن امتياز موجود بين علم تجربي و عقل به پيدايش علم معرفت كمك كردند و براي پيدايش منطق راه را هموار ساخته در علوم طبيعي و فيزيكي قدمهاي بلند برداشتند.مخصوصا خدمتهاي آنان در تكميل و توسعه رياضيات،علم معرفت الحيات،هيات، طب ؛زمين شناسي و ژئولوژي قابل توجه است. آنان اين تفاوت را بر فيلسوفان بعدي خود داشتند كه معتقد به بقاي روح نبودند و انسان را اشرف خلق شدگان نمي دانستند.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308