جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۲۵
گروه: جان كلام

هرمان هسه:

ما بايد طبيعت را به چشم مادرمان بنگريم و با آرامش خودمان را به او تسليم كنيم تا بتوانيم خيلي راحت احساس كنيم كه به جهان باز مي گرديم همانطور كه همه موجودات ديگر باز مي گردند. همه ما در حقيقت جزء جدايي ناپذير اين كليم. طغيان عبث است، ما بايد خودمان را به اين جريان بزرگ واگذاريم . ***

ك.گ.يونگ:

آنچه كه بهترين است قابل بيان نيست و آنچه كه بعد از آن بهترين است، در انديشه ها نفوذ نمي كند. بايد دست از سرش برداشت تا خودش بيايد. ***

جان گوينلينت ويتير:

در ميان حرف هاي ملال آور زبان يا قلم، مأيوس كننده ترين آنها اين جمله است: «شايد مي توانست باشد» . ***

جورج بكو:

هر وقت شروع به يادگيري كار جديدي مي كنيد يا مي خواهيد از مانعي عبور كنيد به احتمال زياد هرچند وقت يك بار دچار شك مي شويد ولي بين آنهايي كه مأيوس مي شوند و آنهايي كه برمي خيزند تفاوت زيادي وجود دارد. عامل بازدارنده مهم نيست. چگونه مواجه شدن با آن اهميت دارد. خود را نبازيد، روي پايتان بايستيد. به زودي روي غلتك خواهيد افتاد! ***

سري چينموي:

«موفقيت روي ستون هاي شكست شكل مي گيرد» . ***

جرمي بست: در ميان سرعت و تلاطم زندگي روزانه لحظه اي را به يافتن آرامش دروني خود اختصاص دهيد تا خالق درياي آرام وجود خود باشيد، اين آرامش شما را براي دوران سخت زندگي مقاوم خواهد كرد و به شما امكان ارتباط با ديگران را مي دهد. كه حاصل آن اعتماد و دلبستگي متقابل خواهد بود. آرامش شما همه افرادي را كه با شما در ارتباطند، جذب خواهد كرد. آرامش درون به بيرون منتقل مي شود. ***

جي دونالد والترز:

امروز را آغازي تازه بدان زندگي رودخانه اي است كه مدام به سمت آينده در جريان است هيچ قطره اي از آن دو بار از زير يك پل رد نمي شود كار را با روشي تازه انجام بده، بهتر از هميشه . ***

پائولو كوئيلو:

قلب آدم ها گاهي شكوه مي كند چرا كه آدم ها مي ترسند كه بزرگترين رؤياهايشان را متحقق كنند، چون يا فكر مي كنند كه لياقتش را ندارند و يا اينكه نمي توانند از عهده آن برآيند. ما قلب ها از ترس مي ميريم. تنها از انديشيدن به عشق هاي مدفون شده و يا لحظاتي كه مي توانستند خيلي زيبا باشند و نبودند يا گنج هايي كه مي توانستند كشف شوند ولي براي هميشه در زير خاك مدفون ماندند چون اگر هريك از اين اتفاق ها بيفتد ما رنج وحشتناكي مي كشيم. «قلب من از رنج كشيدن مي ترسد» هميشه به قلبت بگو: «كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است» (تاريكترين لحظه شب لحظه قبل از طلوع آفتاب است). ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308