جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۲۶
گروه: جان كلام

زرتشت:

اگر مايل هستيد كه به پاكي نائل آييد به اين سه چيز در خود بپردازيد. پندار نيك، گفتار نيك، انديشه نيك . ***

داستايوسكي:

براي انسان نعمتي والاتر از اين نيست كه به تقدير خود سر تسليم فرود آورد و مزه عظمت آن را بچشد . ***

اشو:

از همين لحظه زندگي ات را در مشت بگير، اين زندگي مال توست تو اينجا نيستي كه توقعات ديگران را برآورده كني. زندگي مادرت را زندگي نكن، زندگي پدرت را زندگي نكن «زندگي خودت را زندگي كن» . ***

كمت بوفن:

هرگز گمان مبريد كه تأخير از سوي خداوند به مفهوم نپذيرفتن اوست. به دعا كردن ادامه دهيد و منتظر بمانيد. چرا كه شكيبايي نوعي نبوغ است. ***

جيمز بري:

راز شادماني اين نيست كه آنچه را دوست داريم انجام دهيم، بلكه آن است كه آنچه را انجام مي دهيم دوست بداريم. ***

توكارام:

اگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي كنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! ***

كبير:

كسي كه نمي تواند مراقب آنچه بر زبان مي آورد باشد، در قلبش حقيقتي وجود ندارد. ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308