جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۲۷
گروه: جان كلام

كرشينا مورتي:

اگر انسان نتواند در درون با خويشتن خويش آشتي نمايد و خود را بشناسد چگونه خواهد توانست كه صلح و آرامش را در جامعه بسط دهد. ***

جورج بلك:

هنگامي كه گره اي در كارتان باشد، ترس آن را باز نخواهد كرد . «به كمك صبر آن را بگشاييد» . ***

شونريو سوزوكي:

آموزشي كه روي كاغذ نوشته شده باشد، آموزش راستين نيست. آموزه نوشته شده گونه اي خوراك براي ذهن شماست. گفتن ندارد كه به مغز مي بايست خوراك داد، اما ارزشمندتر آن است كه با آزمودن شيوه درست زندگي، خودتان باشيد. ***

سري رامانا مهاراشي:

خوشبختي تنهايي در جايگاه هاي گوشه نشين يافت نمي شود. آن را در جاهاي شلوغ نيز مي توان يافت. خوشبختي را نبايست در تنهايي يا در جاهاي شلوغ جست. خوشبختي درون خود آدم است. ***

سهراب سپهري: و من، در طلوع گل ياسي از پشت انگشت هاي تو، بيدار خواهم شد. ***

چي دومالد والترز:

مشكلات ما را قوي و به سمت پيروزي هاي بزرگتر هدايت مي كنند. كوهنوردي آسان نيست، اما منظره اي هم كه از قله كوه ديده مي شود بسيار زيباست. ***

نانسي برد ترنر:

«آيا مي توانم در اين اتاق معمولي كه مجبور به ماندن در آن هستم چشم هايي داشته باشم كه زيبايي ها را ببيند؟» ***

الكساندر بوپ: «عصبانيت، گرفتن انتقام اشتباه ديگران از خودمان است». ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308