جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۳۰
گروه: جان كلام

جبران خليل جبران:

آنچه روح مي انديشد، اغلب براي انساني كه روحي دارد، ناشناخته است. ما قطعاً عظيم تر از آنيم كه مي انديشيم. ***

جي دونالد والترز :

عقايد را با حقايق اشتباه نكن. حقيقت مانند دانه بادام است و عقايد پوسته بادام است. اگر به دنبال حقيقت هر چيز هستي، بايد پوسته را بكني، تا خود دانه را ببيني. ***

لئو تسه:

انسان خردمند با گفتار به ديگران نمي آموزد، بلكه با كردار به آنان مي آموزد. ***

فردي ناشناس :

مصلح اجتماعي فرياد مي كشد: بياييد دنيا را اصلاح كنيم، قديس مي پذيرد و مي گويد: بسيار خوب، شما خودتان را اصلاح كنيد، من خودم را اصلاح مي كنم و وضعيت دنيا در دم بهتر خواهد شد. ***

جلال الدين رومي: كسي كه نداي دروني خود را مي شنود، نيازي نيست كه به سخنان بيرون گوش فرا دهد. ***

سادو واسوني:

اگر مي خواهي خودت را بشناسي، در عشق گم شو! آنگاه خود را خواهي يافت. ***

چاناكيا:

همه انسان ها با كلام دلپذير احساس خشنودي مي كنند، از اين رو بايد شيرين و دلنشين سخن گفت. چنين كاري چه هزينه اي دارد؟ ***

شل سيلور استاين:

وارونه كه نگاه كني درخت ها را توي هوا در حال تاب خوردن مي بيني اتوبوس ها را معلق و ساختمان ها را آويزان مي بيني چه خوب است بعضي وقت ها هم دنيا را از زاويه ديگر مي بينيم ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308