جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۳۴
گروه: جان كلام

گوته :

عاقل‌ترين فرد كسي است كه قدر زمان را مي‌داند ***

پيام‌هاي زندگي :

قضاوت كنيد، همانگونه كه مي‌خواهيد در مورد شما قضاوت كنند

احترام بگذاريد، همانگونه كه مي‌خواهيد به شما احترام بگذارند

عشق بورزيد، همانگونه كه مي‌خواهيد به شما عشق بورزند

ببخشيد، همانگونه كه مي‌خواهيد شما را ببخشند

اعتماد كنيد، همانگونه كه مي‌خواهيد به شما اعتماد كنند

خوبي كنيد، همانگونه كه مي‌خواهيد به شما خوبي كنند ***

ساراها:( نوشته‌‌هاي بودايي )

در گردش‌هايم از پرستشگاه‌هاي زيادي ديدن كرده‌ام

اما پرستشكده‌اي نيافتم كه چون بدن خودم فرخنده حال باشد ***

يهج بن مؤده الرازي :

بهشت زندان فرزانه است، همانگونه كه دنيا زندان مؤمن است ***

سوامي برهماناندا :

دنيا چنان ساخته شده كه اگر از شادكامي‌هايش بهره بريد، بايست رنج‌هايش را هم تاب آوريد. خوشتان بيايد يا نيايد، نمي‌توانيد از اين دو يكي را بي‌ديگري داشته باشيد *** دبي فورد : (نيمه تاريك وجود)

اگر عظمتي مشاهده مي‌كنيد، درواقع عظمت خودتان را مي‌بينيد چشمانتان را ببنديد و به اين نكته بينديشيد. اگر عظمت فرد ديگري را تحسين مي‌كنيد، آنچه مي‌بينيد عظمت خودتان است اگر شما اين ويژگي را نداشتيد جذب آن نمي‌شديد هركس مردم را به گونه‌اي متفاوت مي‌بيند، زيرا هركس ويژگي‌هاي خود را به آنها فرا مي‌افكند وظيفه ما اينست كه آنچه را در ديگران الهام‌بخش خود مي‌بينم، شناسايي كنيم و آنگاه ويژگي‌هايي را كه از خود دور كرده‌ايم باز پس بگيريم ***

جبران خليل جبران :

توان زندگي، به چگونگي نگريستن ما به زندگي بسته است ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308