جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۳۶
گروه: جان كلام

كنفسيوس:

اگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي . ***

منسيوس:

غفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد. بجوييد تا بيابيد! ***

جبران خليل جبران:

سكوت دردناك است. اما در سكوت است كه همه چيز شكل مي گيرد و در زندگي ما لحظه هايي هست كه تنها كار ما بايد انتظار كشيدن باشد. درون هر چيز در اعمال هستي، نيرويي هست كه چيزي را مي بيند و مي شنود كه هنوز قادر به دركش نيستيم، هر آنچه امروز هستيم، از سكوت ديروز زاده شده است. ***

تاولر:

به راستي كه شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند كه ميان تهي هستند اما اندكي از آنان نيز با سكوت خود نشان مي دهند كه الهي هستند. ***

چاناكيا:

بخشايش، نيروي ضعفا و زينت نيرومندان است. ***

جي.پي.واسواني « تا سراي او »:

هركس همان گونه است كه فكر مي كند پس مراقب افكار خود باشيد . ذهن همچون ساعتي پيوسته درحال كار كردن است و بايد هر روز با انديشه هاي خوب آن را كوك كرد . ***

گوته:

هيچ كس نمي تواند ما را بهتر از خودمان فريب دهد . ***

يوستين گوردر « راز فال ورق »:

«زندگي بخت آزمايي بزرگي است كه فقط بليط هاي برنده را مي توان ديد» ***

ضرب المثل سانسكريت :

درختان بارور خم مي شوند و مردان بزرگ متواضع ميگردند، اما شاخه هاي خشك و مردم نادان مي شكنند وخم نمي شوند. ***

ك.گ.يونگ:

انسان وقتي تمام عيار، وحدت يافته، آرام، بارور و شادمان مي شود كه فرآيند فرديت كامل شود، وقتي كه ؛ خودآگاه و ناخودآگاه او بياموزند در صلح و صفا با هم زندگي كنند و مكمل يكديگر باشند. ***

جبران خليل جبران:

بهترين بخشي را در هر فرد جست وجو كن و اين را به او بگو. همه ما به چنين محركي نيازمنديم، هر بار كه از كار من ستايش مي شود، فروتن تر مي گردم چون احساس ناديده گرفته شدن يا ناخوشايند بودن نمي كنم. نگريستن به عظمت همسايه ات را بياموز و عظمت خودت را نيز بنگر. ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837