جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۳۷
گروه: جان كلام

ميگوئل د اونامونو « مه »:

كسي كه زياد سفر مي كند قصدش فرار از مبدأ است نه رسيدن به مقصود . ***

سري چينموي:

«موفقيت روي ستون هاي شكست شكل مي گيرد» ***

پائولو كوئيلو:

قلب آدم ها گاهي شكوه مي كند چرا كه آدم ها مي ترسند كه بزرگترين رؤياهايشان را متحقق كنند، چون يا فكر مي كنند كه لياقتش را ندارند و يا اينكه نمي توانند از عهده آن برآيند. ما قلب ها از ترس مي ميريم. تنها از انديشيدن به عشق هاي مدفون شده و يا لحظاتي كه مي توانستند خيلي زيبا باشند و نبودند يا گنج هايي كه مي توانستند كشف شوند ولي براي هميشه در زير خاك مدفون ماندند چون اگر هريك از اين اتفاق ها بيفتد ما رنج وحشتناكي مي كشيم. «قلب من از رنج كشيدن مي ترسد» هميشه به قلبت بگو: «كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است» (تاريكترين لحظه شب لحظه قبل از طلوع آفتاب است). ***

توكارام:

اگر مي خواهيد حقيقتاً زندگي كنيد، ابتدا مردن را بياموزيد! *** امرسون :

وجود شما چنان صداي رسايي دارد كه نمي توانم سخنانتان را بشنوم. ***

ميگوئل سرانوي « بايونگ و هيسه »:

مهم نيست كه چقدر منزوي هستيد و چه مايه احساس تنهايي مي كنيد، اگر كار خود را حقيقتاً و خودآگاهانه انجام دهيد، ياران ناشناخته مي آيند و شما را طلب مي كنند. ***

دبي فورد « نيمه تاريك وجود »:

ما انتخاب كرده ايم كه به بخش هايي از وجود خود اجازه بودن ندهيم و درنتيجه مجبور هستيم انرژي رواني بسياري را صرف پنهان نگه داشتن آنها بكنيم. ***

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308