جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  05/12/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۴۳
گروه: جان كلام

حضرت محمد (ص):

چيزهايي را كه نسبت به آنها دو دل هستيد رها سازيد تا چيزهايي كه در آنها شكي نيست روي كار آيند.


شكسپير:

« اين از همه با لاتر است: تنها با خويشتن خودت روراست باش... آنگاه نخواهي توانست با هيچ كس نادرست باشي.»

انجيل :

اگر مي خواهيد راه بالاي كوهستان را بدانيد، از كسي بپرسيد كه در آن رفت و آمد مي كند.

چوانگ تسه:

انسان براي ديدن چهره اش به آب رونده نگاه نمي كند، به آب ايستاده روي مي كند، زيرا تنها آنچه كه خود آرام است مي تواند آرامي را به ديگران بر ساند.

لائو تسه:

يك مسافر خوب از خود هيچ ردي بر جا نمي نهد. كونگ تين گان: فرزانگان سخن نمي گويند، بلكه با استعدادان سخن مي گويند و تهي مغزان بگومگو مي كنند.

چو گيام ترونگ پا:

راستي اين است كه انسان هميشه همين كه ژرف نگري را آغاز كرد، همه جور دشواريها را فراروي مي يابد. در اين هنگام رويه هاي(نقاب ها) پوشيده شخصيت آدمي، همگي، نمايان مي گردند، به اين دليل ساده كه او براي نخستين بار به خودش اجازه مي دهد چگونگي ذهنش را همان گونه كه هست ببيند.

توماس مرتون:

ما آنچه را كه داريم مي جوييم. اين چيز هميشه درون خودمان است و چنانچه به آن زمان دهيم خود را بر ما آشكار مي سازد.

مولوي:

ما به فلك مي رويم عزم تماشا كه راست؟

محمود شبستري( گلشن راز):

رفتن و باز گشتن راستيني وجود ندارد ، زيرا رفتن مگر به جز باز گشتن است؟

اشو:

عشق شور و هيجان نيست، عشق عاطفه نيست. عشق ادراكي بسيار عميق نسبت به اين نكته است كه يك نفر به نحوي كامل كننده توست، كسي هست كه از تو دايره ي كاملي مي سازد. حضور اين شخص حضور تو را اعتلا مي بخشد. عشق به تو آزادي مي بخشد تا خودت باشي. عشق احساس مالكيت نيست.

آلبا دسس پدس( كتاب؛ هيچ يك از آنها باز نمي گردند):

وقتي به مرحله اي برسيم كه تشويق ديگران برايمان علي السويه باشد، علامت اين است كه خيلي چيزها در ما دارد خشك مي شود ، و هنگامي كه از شكست خوردن هم غصه اي نمي خوريم ، يعني ديگر به پيروزي ايمان نداريم ، يعني اينكه زندگي دارد از روي ما مي گذرد و ميرود و خوبي و بدي آن ديگر براي ما مفهومي ندارد.

پيام هاي زندگي :

مشكلاتتان را در پا گرد خانه رها كنيد خانه گرم يك پناهگاه است، جايي كه عشق مي تواند در آنجا رشد كند. در واقع خانه شما بايد قصر قلبتان باشد. پس آن را با بد خلقي ، كلمات خشن، و مشكلات دنيا خارج خراب نكنيد. آن را به پايگاه شادي ، دوستي و عشق تبديل كنيد.

ژان آنوي:

چيزي را كه به آساني به دست آورديد، به ضررتان تمام مي شود.

نيچه:

« آنچه مرا از پاي در نمي آورد، مرا قوي تر هم مي كند.»

ميستر اكهارت:

آن كه از سه چيز رها باشد محبوب خداست، « دارايي، دوستان و خويشتن»

خليل جبران:

يك انسان مي تواند آزاد باشد ، بي بزرگ بودن ، اما هيچ انساني نمي تواند بزرگ باشد بي آزاد بودن.

نوشتارهاي بودايي:

از سخن گفتن دست كش، انديشيدن را كناربنه و چيزي نخواهد بود كه نتواني دريابي. به ريشه بازگرد و مفهوم را خواهي يافت، روشنايي را دنبال كن ، سر چشمه اش را از دست خواهي داد... نيازي نيست به دنبال راستي بگردي ، تنها ديدگاه داشتن را كناربنه.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837