جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  02/08/1399
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 

 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۵۲
گروه: جان كلام

لئوتولستوى :
بهترين واقعه زندگى هنگامى است كه آدمى خود را مى شناسد.
سنكا:
دلم مى خواهد چنان زندگى كنم كه وجود خدا را تنها در سودى كه به ديگران مى رسانم احساس كنم.
حافظ :
بعد از اين نور به آفاق دهم از دل خويش
ويليام شكسپير:
ترسو پيش از مرگ هزاران بار بميرد و دلير تنها يك بار طعم مرگ را چشد .
مادر ترزا :
مادامى كه به قضاوت ديگران مى پردازيد ، فرصت دوست داشتن را از دست مى دهيد .
آلبرت اينشتين:
تنها از دو راه مى توان زندگى كرد: نخست گويى هيچ چيز معجزه نيست. دوم گويى همه چيز معجزه است.
هنرى ديويد ثرو :
برتر از عشق، ثروت و شهرت ؛ حقيقت را نشانم دهيد .
نيكوس كازانتزاكيس :
اى دل ساده انديش ساكت باش ! رضا به داده بده و گره از جبين بگشا .
هلن كلر :
مادامى كه در سختى به سر مى بريد ، روحتان تعالى مى يابد .

گوته :
هيچ چيز به اندازه وقتى كه آدمى مطلبى خنده دار مى گويد شخصيت اش را نشان نمى دهد .
امرسون :
يك انسان متعالى به اندازه اى كه بزرگ مى انديشد ، بهتر نيز زندگى مى كند .
شكسپير ( اتللو ) :
شگفتا از مردمى كه دزدى را از پنجره ( دهان ) به خانه خود راه مى دهند ؛ تا گوهر عقل شان را بربايد .
جبران خليل جبران:
رسيده ترين ميوه باغ خداوند، انديشه، شاهكار جهان هستى است
هومر :
گفت و گو ، ضيافت ذهن است .
هنرى ديويد ثرو :
ثروتمندان از بى ارزش ترين چيز ها لذت مى برند .
نيكوس كازانتزاكيس :
خوشبختى چيست ؟ جانانه زيستن با همه بدبختى ها .
جبران خليل جبران :
آن گاه كه بهار سرود خود را سر مى دهد ، مردگان زمستان بر مى خيزند .
فيثاغورث :
خشم با ديوانگى آغاز و با پشيمانى پايان مى پذيرد.
شكسپير :
مى دانيم كه چيستيم و نمى دانيم كه چه مى شويم.
رومن رولان :
خوشبختى جستن خوشبختى است نه يافتن آن.
مثل نروژى :
با تخم مرغ روى سنگلاخ بازى مكن.
ابوسعيد ابوالخير :
ندانى و ندانى كه ندانى و نخواهى كه بدانى كه ندانى.
يونگ :
آدمى براى شك كردن آفريده نشده، براى پرسيدن آفريده شده است.

فرانسيس بيكن :
در جهان هيچ عيبى آدمى را شرمگين تر از آن نمى كند كه ديگران دروغ اش را كشف كنند.
امرسون :
يگانه راه دوست پيدا كردن اين است كه ابتدا خود اظهار دوستى كنيم.
گوته :
زن شريك زندگى و يار لحظات درماندگى است.
گوگول :
زبان انسان مارى است كه خود را مى گزد.
دانته آلگيرى :
دوام لذت موجب كاهش قدر آن و نقصان لذت موجب افزايش اهميت آن است.
افلاطون :
شروع، بهترين بخش هر كارى است.
ارسطو :
هيچ چيز مانند بخشش و احسان انسان را سير نمى كند.
گوته :
به كسى كه تنها براى خالى كردن ذهن اش مى نويسد اجازه دهيد ابتدا افكار پوچ اش را خالى كند.
هنرى ديويد ثرو:
تا زمانى كه به توانستن مى انديشيد، حق با شما است.
گابريل گارسيا ماركز :
زنان حاميان ونظم دهندگان هستى اند.
هايدگر :
هنر حقيقت را كشف نمى كند، بلكه با آن نسبتى مى آفريند.
توماس اديسون :
نبوغ يك درصد از الهام است، نود و نه درصد مانده با عرق ريختن به دست مى آيد.
هنرى ديويد ثرو :
ابتدا بهترين كتاب را بخوانيد ، شايد فرصت نكنيد همه آنها را بخوانيد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
سفارش كتاب بدون عضويت
پيگيري كتاب بدون عضويت
پيش از مرگ بايد خواند
مقالات
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
77605503
77635308