جستجو براي:  در 
صفحه کلید فارسی
پ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Back Space
ض ص ث ق ف غ ع ه خ ح ج چ
ش س ي ب ل ا ت ن م ك گ
ظ ط ز ر ذ د ء و . , ژ
       جستجوی پیشرفته کتاب
  11/09/1402
نویسندگان   ناشران   بانک کتاب   فروشگاه
 
 
مدیریت مقالات > جان كلام

« گزيده اي از انديشه ها و احساسات با شكوه » ۵۲
گروه: جان كلام

لئوتولستوى :
بهترين واقعه زندگى هنگامى است كه آدمى خود را مى شناسد.
سنكا:
دلم مى خواهد چنان زندگى كنم كه وجود خدا را تنها در سودى كه به ديگران مى رسانم احساس كنم.
حافظ :
بعد از اين نور به آفاق دهم از دل خويش
ويليام شكسپير:
ترسو پيش از مرگ هزاران بار بميرد و دلير تنها يك بار طعم مرگ را چشد .
مادر ترزا :
مادامى كه به قضاوت ديگران مى پردازيد ، فرصت دوست داشتن را از دست مى دهيد .
آلبرت اينشتين:
تنها از دو راه مى توان زندگى كرد: نخست گويى هيچ چيز معجزه نيست. دوم گويى همه چيز معجزه است.
هنرى ديويد ثرو :
برتر از عشق، ثروت و شهرت ؛ حقيقت را نشانم دهيد .
نيكوس كازانتزاكيس :
اى دل ساده انديش ساكت باش ! رضا به داده بده و گره از جبين بگشا .
هلن كلر :
مادامى كه در سختى به سر مى بريد ، روحتان تعالى مى يابد .

گوته :
هيچ چيز به اندازه وقتى كه آدمى مطلبى خنده دار مى گويد شخصيت اش را نشان نمى دهد .
امرسون :
يك انسان متعالى به اندازه اى كه بزرگ مى انديشد ، بهتر نيز زندگى مى كند .
شكسپير ( اتللو ) :
شگفتا از مردمى كه دزدى را از پنجره ( دهان ) به خانه خود راه مى دهند ؛ تا گوهر عقل شان را بربايد .
جبران خليل جبران:
رسيده ترين ميوه باغ خداوند، انديشه، شاهكار جهان هستى است
هومر :
گفت و گو ، ضيافت ذهن است .
هنرى ديويد ثرو :
ثروتمندان از بى ارزش ترين چيز ها لذت مى برند .
نيكوس كازانتزاكيس :
خوشبختى چيست ؟ جانانه زيستن با همه بدبختى ها .
جبران خليل جبران :
آن گاه كه بهار سرود خود را سر مى دهد ، مردگان زمستان بر مى خيزند .
فيثاغورث :
خشم با ديوانگى آغاز و با پشيمانى پايان مى پذيرد.
شكسپير :
مى دانيم كه چيستيم و نمى دانيم كه چه مى شويم.
رومن رولان :
خوشبختى جستن خوشبختى است نه يافتن آن.
مثل نروژى :
با تخم مرغ روى سنگلاخ بازى مكن.
ابوسعيد ابوالخير :
ندانى و ندانى كه ندانى و نخواهى كه بدانى كه ندانى.
يونگ :
آدمى براى شك كردن آفريده نشده، براى پرسيدن آفريده شده است.

فرانسيس بيكن :
در جهان هيچ عيبى آدمى را شرمگين تر از آن نمى كند كه ديگران دروغ اش را كشف كنند.
امرسون :
يگانه راه دوست پيدا كردن اين است كه ابتدا خود اظهار دوستى كنيم.
گوته :
زن شريك زندگى و يار لحظات درماندگى است.
گوگول :
زبان انسان مارى است كه خود را مى گزد.
دانته آلگيرى :
دوام لذت موجب كاهش قدر آن و نقصان لذت موجب افزايش اهميت آن است.
افلاطون :
شروع، بهترين بخش هر كارى است.
ارسطو :
هيچ چيز مانند بخشش و احسان انسان را سير نمى كند.
گوته :
به كسى كه تنها براى خالى كردن ذهن اش مى نويسد اجازه دهيد ابتدا افكار پوچ اش را خالى كند.
هنرى ديويد ثرو:
تا زمانى كه به توانستن مى انديشيد، حق با شما است.
گابريل گارسيا ماركز :
زنان حاميان ونظم دهندگان هستى اند.
هايدگر :
هنر حقيقت را كشف نمى كند، بلكه با آن نسبتى مى آفريند.
توماس اديسون :
نبوغ يك درصد از الهام است، نود و نه درصد مانده با عرق ريختن به دست مى آيد.
هنرى ديويد ثرو :
ابتدا بهترين كتاب را بخوانيد ، شايد فرصت نكنيد همه آنها را بخوانيد.

قسمت قبل   قسمت بعد
راهنماي سايت
كتاب
مقالات
پيش از مرگ بايد خواند
گزارشات
جان کلام
نقد و ادبيات
تاريخ سينما
شاهنامه خوانی
داستان های کوتاه
امثال و ادبيات كهن
افسانه ها و فرهنگ توده
آی کتاب پلی است بین پدیدآورندگان
کتاب و خوانندگان آثارشان
پیگیری و سفارش تلفنی
88140837